Dopłata do obiadów abonamentowych

Dopłata do obiadów abonamentowych

W roku 2019 w bufecie zlokalizowanym w budynku A przy ul. Jagiellońskiej 13, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.30 - 16.00 będzie możliwość korzystania z obiadów abonamentowych dla uprawnionych pracowników.

Dopłata Uczelni do:

  • jednego obiadu dwudaniowego abonamentowego wyniesie 25% (tj. 3,50 zł) przy cenie 14,00 zł, przy czym pracownik Uczelni po wpisaniu się na imienną listę w bufecie uiszcza opłatę w kwocie 10,50 zł,
  • jednego obiadu jednodaniowego abonamentowego wyniesie 25% (tj. 2,88 zł) przy cenie 11,50 zł, przy czym pracownik Uczelni po wpisaniu się na imienną listę w bufecie uiszcza opłatę w kwocie 8,62 zł.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.