Centrum Symulacji Medycznych

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

budynek Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK
adres:
ul. Kurpińskiego 19
85-096 Bydgoszcz

sekretariat: +48 52 585-35-35
tel. +48 52 585-60-06
tel. +48 52 585-60-07

e-mail: csm@cm.umk.pl 

Dyrektor Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK: dr n. med. Mirosława Felsmann 1. Co nowego w CSM?

 2. Pracownicy CSM

 3. Wyposażenie CSM

 4. Program Rozwojowy Tworzenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznych UMK CM

 5. Szkolenia kadry dydaktycznej

 6. Regulamin CSM

 7. Dydaktyka w CSM

 8. Zajęcia dodatkowe dla studentów

 9. Materiały dydaktyczne dla studentów (w opracowaniu)

 10. Badania naukowe (w przygotowaniu)

 11. Zawody symulacji medycznych

 12. Rezerwacja zajęć i sal w CSM

 13. pdfStudenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Symulacji Medycznej988.75 KBCentrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK realizuje cele i zadania w zakresie wieloprofilowego wdrażania w Collegium Medicum UMK metod nauczania opartych na symulacji medycznej, zgodnie z Programem Rozwojowym Collegium Medicum UMK. (Uchwała nr 119 Senatu UMK z dnia 20 czerwca 2017 r.)Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zostało utworzone w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 1 marca 2016 r. nr POWR.05.03.00-00-0004/15-00 w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE
"Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej
w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika" >>