Świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem...

Świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem...

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem stażysty w ramach projektu „Farmaceuta – zawód z przyszłością”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinasowanie nr: POWR.03.01.00-00-S063/17Oferty należy składać
do 25 marca 2018 r. do godz. 10:00


Informacji udziela:

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
mgr Ewa Wiśniewska
e-mail: ewisniewska@cm.umk.pl
tel. 52 585-33-25