Organizacja kursu dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych

Organizacja kursu dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi organizacji kursu dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” (nr: POWR.05.03.00-00-0004/15-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen kursu dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówienie publicznym. Przez organizację szkolenia Zamawiający rozumie zapewnienie odbycia przez uczestników kursu w ośrodku zagranicznym, wyżywienia, noclegu oraz dojazdu (przelotu). Kurs skierowany będzie do pracowników Collegium Medicum UMK planujących prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji na kierunkach: lekarskim oraz pielęgniarstwo.

W celu rozeznania rynku, Uczelnia zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień (na załączonych wzorach) dla następujących szkoleń:

  1. docxKurs dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych na terenie Unii Europejskiej (2 edycje, każda po 2 osoby)285.9 KB
  2. docxKurs dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych na terenie Unii Europejskiej (1 edycja - 4 osoby) 285.56 KB

Jeśli realizują Państwo kursy o wyżej wymienionej tematyce Uczelnia zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji szkoleń do 2 marca 2018 r. na załączonych wzorach na adres e-mail agnieszka.zerkowska@cm.umk.plZapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.