Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

ksiazki zdjęcieZakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek zaprasza do udziału w rekrutacji na szkolenia specjalizacyjne i kursy doskonalące zawód pielęgniarki.
Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Zajęcia stażowe realizowane są w Szpitalach Uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających kryteria jakości kształcenia. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z regulaminem. Na wniosek zainteresowanych istnieje możliwość rozłożenia na raty opłat za uczestnictwo w kursach.

Zakład oferuje następujące szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa:

  • pediatrycznego
  • geriatrycznego
  • zachowawczego
  • chirurgicznego
  • operacyjnego
  • neonatologicznego
  • ratunkowegoSzczegółowe informacje >>

Informacji dotyczących kursów udziela:
sekretariat Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. (52) 585-58-29, (52) 585-58-30