Kolejny nabór na studia niestacjonarne

Kolejny nabór na studia niestacjonarne

biegSą jeszcze wolne miejsca na kierunki prowadzone w Collegium Medicum UMK. Kolejny nabór został ogłoszony na farmację - studia jednolite magisterskie niestacjonarne wieczorowe, kosmetologię - studia I stopnia, niestacjonarne zaoczne, kosmetologię - studia II stopnia, niestacjonarne, pielęgniarstwo – studia II stopnia, niestacjonarne, fizjoterapię - studia I stopnia, niestacjonarne zaoczne oraz ratownictwo medyczne - studia I stopnia, niestacjonarne.


Kandydaci, którzy znajdą się na liście osób zakwalifikowanych w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego składają dokumenty na studia w podanych terminach osobiście w Biurze Uczelnianej Komisji lub listownie na adres:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
budynek F (niski parter), pokój 012 i 014

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oraz niezakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do sprawdzania informacji na swoim koncie co najmniej dwa razy w tygodniu. Wszystkie informacje dotyczące dalszego postępowania rekrutacyjnego, w przypadku zmiany pozycji na liście rankingowej, zostaną przekazane na osobiste internetowe konta rekrutacyjne kandydatów - zakładka: wyniki rekrutacji.