HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zmarł prof. Czesław Kłyszejko

Zmarł prof. Czesław Kłyszejko

prof. KłyszejkoZ głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Czesława Kłyszejko, byłego Dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy ( lata 1996-2002).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 06.06.2022r. o godz. 11:00 w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach.

Prof. dr hab. Czesław Kłyszejko urodził się 29 czerwca 1931 roku w Dowskinie pow. Lida w województwie nowogrodzkim – na terenie II Rzeczpospolitej. W 1938 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej, którą ukończył na tajnych kompletach w 1945 roku. W roku 1946 w ramach repatriacji przybył wraz z rodzicami do Bydgoszczy, gdzie zaczął uczęszczać do I Gimnazjum i Liceum przy Placu Wolności.Po uzyskaniu w 1951 roku matury, zdał pomyślnie egzaminy na Akademię Medyczną w Gdańsku, jednakże nie został przyjęty na studia z powodu – jak wówczas powiedziano – braku miejsca.Ratując się przed wcieleniem do wojska, rozpoczął naukę w 2-letniej Szkole Felczerskiej w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły z wyróżnieniem został przyjęty na II rok Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył w 1957 roku.Dyplom lekarza otrzymał w listopadzie 1958 roku.W latach 1958 – 1970 pracował w II Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Gdańsku z dwuletnią przerwą, w której odbył służbę wojskową, którą zakończył w stopniu kapitana.W 1969 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt.: „Przedłużenie porodu w następstwie nieprawidłowej czynności skurczowej macicy, a stosowanie spazmolityków i oxytocyny”. W 1975 roku rozpoczął pracę w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych w Bydgoszczy – Filii Akademii Medycznej w Gdańsku, na stanowisku Zastępcy Kierownika Kliniki.W 1991 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt.: „Ocena modelu aktywnego poszerzonego badania skryningu raka szyjki macicy w populacji wiejsko-miejskiej Regionu Pałuk”. W tym samym roku, pełniąc nadal funkcję Ordynatora w Żninie, został zatrudniony w charakterze starszego wykładowcyw Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii AM w Bydgoszczy.W 1993 roku został Prodziekanem Wydziału Lekarskiego AM w Bydgoszczy zaś w dwa lata później objął stanowisko profesora nadzwyczajnego tejże Uczelni. W 2001 roku otrzymał tytuł profesora.W międzyczasie, w latach 1997 – 1999 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Położnictwa i Ginekologii na Wydziale Pielęgniarskim bydgoskiej Akademii Medycznej. W 1996 roku Rada Wydziału Lekarskiego powierzyła Mu funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego, którą pełnił przez dwie kadencje do 2002 roku.W latach 2003 – 2006 pełnił także funkcję Dziekana Wydziału Medycznego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.Dorobek naukowy prof. dr hab. n. med. Czesława Kłyszejko obejmuje łącznie 125 pozycji. Przed habilitacją opublikował 65, a po habilitacji 60 prac w recenzowanych czasopismach krajowych, jak i zagranicznych, z czego 61 prac było oryginalnych.Część publikacji ogłoszona jest w pamiętnikach, materiałach zjazdowych bądź po konferencjach naukowych. W ponad 50-ciu pracach był pierwszym autorem, a drugim w 25 pracach. Profesor Czesław Kłyszejko był promotorem 12 zakończonych przewodów doktorskich. Był także opiekunem specjalizacji 12 lekarzy na I stopień i 13 lekarzy na II stopień z położnictwa i ginekologii.Pełnił przez szereg lat funkcję vice przewodniczącego i przewodniczącego Oddziału Bydgosko-Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, vice przewodniczącego Oddziału Bydgosko-Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz vice przewodniczącego Sekcji Psychosomatycznej PTG i vice przewodniczącego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTL.W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Ginekologii OnkologicznejProf. dr hab. n. med. Czesław Kłyszejko za pracę zawodową i społeczną otrzymał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Gdańska”, Odznakę Honorową „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, „Za Szczególne Zasługi dla Województwa Bydgoskiego”, „Za Zasługi dla Miasta Żnina” „Nagrodę Feliksa” za przeprowadzenie badań profilaktycznych w Regionie Pałuk, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski.Uznanie i szacunek środowiska lekarskiego zaowocowały przyznaniem Profesorowi członkostwa honorowego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego "Bene Meritus", a także medalu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego "Gloria Medicinae".Prof. dr hab. Czesław Kłyszejko zmarł w nocy, 31 maja 2022 roku.
Za miesiąc skończyłby 91 lat.