Voucher Badawczy - spotkanie informacyjne

Voucher Badawczy - spotkanie informacyjne

voucher

7 marca 2018 r. o godz. 11:00 Katedra Biochemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK oraz regionalny związek pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne na temat Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”.

Istotą projektu jest wprowadzenie „Vouchera badawczego” jako rodzaju dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, umożliwiających zakup usług badawczo-rozwojowych przeprowadzanych przez jednostki naukowe. Efektem wsparcia przedsiębiorstwa ma być wprowadzenie w nim innowacji gospodarczych, a dzięki temu poprawa pozycji konkurencyjnej i rozwój gospodarczy lokalnej firmy.

Spotkanie polegać będzie na przedstawieniu podstawowych założeń projektu pracownikom naukowym Collegium Medicum, którzy mogą zostać potencjalnymi Wykonawcami prac badawczo-rozwojowych.

Vouchery badawcze będą przyznawane w kwocie do 80 000 zł na zakup prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 7 marca 2018 r. o godz. 11:00 w sali nr 35 w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. dr. A. Jurasza 2 w Bydgoszczy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.