Ubezpieczenie OC i NNW studentów

Ubezpieczenie OC i NNW studentów

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszelkie informacje o ubezpieczeniu są zamieszczone na stronie:
https://www.cm.umk.pl/studenci/informacje-dla-studentow/255-ubezpieczenie-oc-i-nnw-studentow.html

ubezpieczenie 200px