Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

logo Krajowej Izby FizjoterapeutówW dniach 28-29 grudnia 2016 r. w Warszawie odbył się I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Podczas zjazdu zostały utworzone organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Zjazd Fizjoterapeutów wybrał m.in. Członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, gdzie swoje miejsce znaleźli również pracownicy Collegium Medicum UMK:

Krajowa Rada Fizjoterapeutów:

  • dr n. med. Anna Pyszora, asystent w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej
  • dr n. med. Marta Podhorecka, asystent w Katedrze i Klinice Geriatrii
  • mgr Sebastian Szyper, asystent w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
  • mgr Mateusz Łakomski, doktorant w Katedrze i Klinice Geriatrii

Wyższy Sąd Dyscyplinarny:

  • dr n. med. Agnieszka Radzimińska, p.o. Kierownika Zakładu Podstaw Fizjoterapii

Sąd Dyscyplinarny:

  • dr n. med. Justyna Stępowska, asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji