Konkurs na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Konkurs na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Unia Europejska grafika ilustracyjnaUrząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach:
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
Schemat: Projekty grantowe.

Termin składania wniosków: do 31.03.2016 r.

Zachęcamy do poszukiwania przedsiębiorców, którzy będą zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ww. konkursu, w którym jednostki naukowo-dydaktyczne Collegium Medicum UMK będą mogły być wykonawcą prac badawczo-rozwojowych.

Szczegółowe informacje w Aktualnościach Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM >>