Godziny rektorskie

Godziny rektorskie

jesienDecyzją JM Rektora UMK 2 listopada 2015 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Godziny rektorskie będą obowiązywały w kampusie toruńskim i bydgoskim.