Wolne od zajęć

Wolne od zajęć

wiosna pąki kwiatów zdjęcieZgodnie z organizacją roku akademickiego wakacje wiosenne dla studentów Collegium Medicum UMK trwają od 3 kwietnia 2015 r. do 7 kwietnia 2015 r.

Decyzją władz Uczelni 2 kwietnia 2015 roku od godz. 12:00 zostały ogłoszone godziny rektorskie dla studentów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

W związku z organizowanymi w Collegium Medicum drzwiami otwartymi, decyzją Rektora UMK 31 marca 2015 r. został ustanowiony Dniem Rektorskim dla wszystkich studentów Collegium Medicum UMK.