Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu

absolwentOd roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Nauk o Zdrowiu prowadzone będą czteroletnie studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne z zakresu medycyny oraz nauk o zdrowiu
Internetowa Rejstracja Kandydatów trwa od 8 lipca do 9 sierpnia 2013 r.  

pdfZarządzenie Nr 87 Rektora UMK z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu medycyny na Wydziale Nauk o Zdrowiu

pdfZarządzenie Nr 88 Rektora UMK z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu >>

pdfZarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 >>

Limity przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

 Zakres studiów  Liczba miejsc
 medycyna – studia stacjonarne  20
 medycyna – studia niestacjonarne  20
 nauki o zdrowiu – studia stacjonarne  20
 nauki o zdrowiu – studia niestacjonarne  20

Szczegółowe informacje >>


 

W Collegium Medicum UMK studia doktorankcie prowadzi również Wydział Lekarski.

Limit przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim:

 Zakres studiów  Liczba miejsc
 nauki medyczne  30

Szczegółowe informacje >>