Nowi konsultanci w dziedzinie zdrowia

Nowi konsultanci w dziedzinie zdrowia

Dr hab. n. med. Barbara Zegarska została nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii a dr n. med. Małgorzata Dąbkowska została konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.  
Powołania 9 stycznia 2013 r. wręczyła Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes.

Dr hab. n. med. Barbara Zegarska jest kierownikiem Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w zakresie dermatologii i wenerologii.

Dr n. med. Małgorzata Dąbkowska jest wykładowcą w Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK. Jest także koordynatorem Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Specjalizuje się w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pediatrii.

kw1   kw2   kw3

fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl