COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Aktualności

Aktualności

Rzecznik od mediacji

Rzecznik od mediacji

Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji został rzecznikiem akademickim UMK. Jego głównym zadaniem jest pomaganie w polubownym rozwiązywaniu sporów na Uczelni.

Dotychczas funkcja rzecznika akademickiego została uruchomiona tylko na jednej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Warszawskim.

Rzecznik akademicki (Academic Ombudsman) to osoba, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni. W swojej działalności Rzecznik kieruje się...
 
 
Rektor docenił

Rektor docenił

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Rektora UMK odbyła się 17 października 2013 r. Podczas uroczystości w Collegium Maximum UMK rektor prof. Andrzej Tretyn nagrodził pracowników naukowych w kilku kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej; za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej; za osiągnięcia w działalności organizacyjnej oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na...
 
 
Inwestycja przekazana Szpitalowi

Inwestycja przekazana Szpitalowi

W dniu 29 listopada 2013 r. nastąpiło formalne przekazanie przez Collegium Medicum UMK Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy budynku Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Z uwagi na nowoczesność i wysokie zaawansowanie technologiczne obiektu wraz z jego wyposażeniem, okres jaki upłynął od uroczystego otwarcia budynku w dniu 18 września 2013...
 
 
Perełka Bydgoszczy dla Collegium Medicum UMK

Perełka Bydgoszczy dla Collegium Medicum UMK

Collegium Medicum UMK zyskało nowy budynek na potrzeby utworzenia w najbliższej przyszłości wydziału lekarsko-dentystycznego. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski przekazał 8 października 2013 r. aktem darowizny na ręce Rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna historyczny bydgoski obiekt mieszczący się przy ul. Dworcowej 63 i 65a.

Uroczystość podpisania aktu notarialnego dotyczącego darowizny odbyła się w najokazalszej sali nowo przekazanego budynku. W akcie darowizny określono cel,...
 
 
Inauguracja w Bydgoszczy

Inauguracja w Bydgoszczy

1 października 2013 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Nowy rok akademicki rozpoczęło 30 tysięcy studentów i 4300 pracowników. Podczas tegorocznej inauguracji tytuł Doktora Honoris Causa UMK otrzymał prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz, współzałożyciel Akademii Medycznej w Bydgoszczy, która od 2004 roku jako Collegium Medicum jest częścią UMK. Profesor Mackiewicz...
 
 
Narada o inwestycjach wieloletnich

Narada o inwestycjach wieloletnich

18 września 2013 r. odbyła się w Collegium Medicum UMK narada rozliczeniowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozliczania inwestycji wieloletnich realizowanych przez uczelnie medyczne w Polsce, którą poprowadził Jerzy Bójko – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele Collegium Medicum UMK oraz innych uczelni medycznych realizujących inwestycje wieloletnie:...
 
 
Nasze wydziały wysoko ocenione

Nasze wydziały wysoko ocenione

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, po raz pierwszy według nowych zasad, ocenił potencjał jednostek naukowych i wskazał te najbardziej prestiżowe. Wysoko oceniono dwa wydziały Collegium Medicum UMK - Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny, którym przyznano kategorię naukową A. Wydziałowi Nauk o Zdrowiu została przyznana kategoria B.

Ocena jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C pod względem jakości prowadzenia badań...
 
 
Nowy obiekt szpitalny

Nowy obiekt szpitalny

17 września 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Collegium Medicum UMK jako inwestorem a firmą BUDIMEX S.A. jako generalnym wykonawcą zadania pn. Budowa obiektu szpitalnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przynoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9.

Wartość podpisanego kontraktu...
 
 
Przyłącz się do Programu „Absolwent UMK”

Przyłącz się do Programu „Absolwent UMK”

Wszystkich absolwentów Collegium Medicum UMK zachęcamy do przyłączenia się do Programu „Absolwent UMK”. Wydawany bezpłatnie i bezterminowo dokument identyfikacyjny uprawnia posiadaczy Karty Absolwenta UMK do korzystania z różnego rodzaju przywilejów: rabatów udzielanych przez blisko 60 instytucji i firm o regionalnym oraz ogólnopolskim zasięgu działania Partnerzy i udzielane zniżki realizowania własnych zainteresowań w absolwenckim gronie w klubach (m.in. w Klubie...
 
 
Centrum Transferu Technologii UMK

Centrum Transferu Technologii UMK

Od lipca 2013 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje projekt pn. "Uruchomienie i rozwój działalności Centrum Transferu Technologii UMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Projekt powołania na naszej uczelni spółki celowej komercjalizującej wiedzę znalazł się wśród laureatów I Konkursu "SPIN-TECH", prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem CTT UMK będzie wdrażanie technologii, wynalazków i rozwiązań opracowywanych na naszej...