Jak skonfigurować program Poczta usługi Windows Live do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Jak skonfigurować program Poczta usługi Windows Live do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Aby skonfigurować program Poczta usługi Windows Live do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy należy wykonać kolejno następujące czynności:

  • Uruchomić program Poczta usługi Windows Live, a następnie zaakceptować "Umowę dotyczącą usług Microsoft"

Konfigurowanie programu Poczta usługi Windows Live etap 1

  • W oknie Dodaj swoje konta e-mail należy wpisać dane posiadanego konta, zaznaczyć pole "Skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie", a następnie kliknąć przycisk Dalej

Konfigurowanie programu Poczta usługi Windows Live etap 2

  • W oknie konfiguracji ustawień serwera skorygować ustawienia domyślne zgodnie z poniższym zdjęciem. Zmianę zatwierdzić przyciskiem Dalej.

Konfigurowanie programu Poczta usługi Windows Live etap 3

  • Zakończyć dodawanie konta przyciskiem Zakończ.

Konfigurowanie programu Poczta usługi Windows Live etap 4

  • Opcjonalnie można zmienić konfigurację domyślną w zakresie przechowywania kopii poczty na serwerze. W tym celu należy wybrać właściwe konto, a następnie menu Konta > Właściwości.

Konfigurowanie programu Poczta usługi Windows Live etap 5

  • Wybrać zakładkę Zaawansowane, a następnie skorygować wskazane pola. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Konfigurowanie programu Poczta usługi Windows Live etap 6