COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Dział Płac CM

Dział Płac CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro
pokoje 74, 74a, 76, 83
e-mail: place@cm.umk.pl

Kierownik: mgr Sławomir Spychała, p. 83
tel. 52 585-33-28
FAX 52 585-39-85

OBSŁUGA PRACOWNIKÓWZastępca kierownika: mgr Agnieszka Nierzwicka-Sucholas
Pokój 76

tel. 52 585-59-93

 • obsługa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wszystkich pracowników Collegium Medicum oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenie w zakresie zgłoszeń do ubezpieczeń 
 • obsługa płacowa pracowników:
  • biblioteki
  • działu informatyzacji
  • inżynieryjno-technicznych w zakresie nazwisk rozpoczynających się od litery A do K
  • uzyskujących wynagrodzenia z realizowanych projektów zewnętrznych

mgr Magdalena Kożańska
Pokój 76

tel. 52 585-59-93

 • obsługa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wszystkich pracowników Collegium Medicum oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenie 

mgr Joanna Zielińska
Pokój 76

tel. 52 585-33-31

 • obsługa płacowa pracowników zatrudnionych na stanowisku:
  • asystenta 

Dorota Adrian
Pokój 74a

tel. 52 585-33-60

 • obsługa płacowa pracowników zatrudnionych na stanowisku:
  • profesora
  • adiunkta – grupa pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych

inż. Rafał Abramowski 
Pokój 74a
tel. 52 585-33-60

 • obsługa płacowa pracowników zatrudnionych na stanowisku:
  • adiunkta – grupa pracowników dydaktycznych
  • obsługi 

Dorota Prętka
Pokój 74

tel. 52 585-33-32

 • obsługa płacowa pracowników:
  • administracji
  • inżynieryjno-technicznych w zakresie nazwisk rozpoczynających się od litery L do Z

Halina Majer
Pokój 74

tel. 52 585-33-32

 • obsługa płacowa osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz o dzieło
 • weryfikacja i rejestracja umów zleceń i o dzieło

mgr Violetta Kowalikowska 
Pokój 74
tel. 52 585-39-14

 • weryfikacja i rejestracja umów zleceń i o dzieło