Dział Płac CM

Dział Płac CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro
pokoje 74, 74a, 76, 83
e-mail: place@cm.umk.pl

Kierownik: mgr Sławomir Spychała, p. 83
tel. 52 585-33-28
FAX 52 585-39-85
OBSŁUGA PRACOWNIKÓWZastępca kierownika: mgr Agnieszka Nierzwicka-Sucholas
Pokój 76
tel. 52 585-59-93

 • obsługa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wszystkich pracowników Collegium Medicum oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenie  
 • weryfikacja zawiadomień o błędach w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS
 • obsługa płacowa pracowników:
  • biblioteki
  • specjalisty naukowo-technicznego

inż. Rafał Abramowski
mgr Joanna Zielińska (czasowo nieobecna)
Pokój 76
tel. 52 585-33-31

 • obsługa płacowa pracowników zatrudnionych na stanowisku:
  • asystenta

mgr Magdalena Kożańska
Pokój 76
tel. 52 585-59-93

 • obsługa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wszystkich pracowników Collegium Medicum oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenie

Dorota Adrian
Pokój 74
tel. 52 585-33-60

 • obsługa płacowa pracowników zatrudnionych na stanowisku:
  • profesora
  • adiunkta

Dorota Prętka
Pokój 74a
tel. 52 585-33-32

 • obsługa płacowa pracowników:
  • administracji
  • inżynieryjno-technicznych

Bernadeta Kędzierska
Pokój 74a
tel. 52 585-33-60

 • obsługa płacowa pracowników zatrudnionych na stanowisku:
  • starszego wykładowcy
  • wykładowcy
  • instruktora
  • pracowników obsługi

Halina Majer
Pokój 74
tel. 52 585-33-32

 • obsługa płacowa osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz o dzieło
 • weryfikacja i rejestracja umów zleceń i o dzieło

Bożena Gnacińska
Pokój 74
tel. 52 585-39-14

 • weryfikacja i rejestracja umów zleceń i o dzieło