Dział Płac CM

Dział Płac CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro
pokoje 74, 74a, 76, 83
e-mail: place@cm.umk.pl

Kierownik: mgr Sławomir Spychała, p. 83
tel. 52 585-33-28
FAX 52 585-39-85


Polski ad banerek

Najważniejsze informacje o zmianach podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu>>


  docxDodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada - bez medyków18.99 KB

  docxwiadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - bez medyków41.3 KB


  docOświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-263 KB


  docOświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy54 KB


  docwiadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 60 KB


  OBSŁUGA PRACOWNIKÓW


   

  Zastępca kierownika: mgr Agnieszka Nierzwicka-Sucholas
  Pokój 76
  tel. 52 585-59-93
  e-mail: agnieszka.nierzwicka@cm.umk.pl

  - obsługa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wszystkich pracowników Collegium Medicum oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenie w zakresie zgłoszeń do ubezpieczeń

  - obsługa płacowa pracowników:

  · działu informatyzacji

  · inżynieryjno-technicznych w zakresie nazwisk rozpoczynających się od litery A do K

  · uzyskujących wynagrodzenia z realizowanych projektów zewnętrznych

   

  mgr Magdalena Kożańska
  Pokój 76
  tel. 52 585-59-93
  e-mail: magdakozanska@cm.umk.pl

  - obsługa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wszystkich pracowników Collegium Medicum oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenie

   

  mgr Joanna Zielińska
  Pokój 76
  tel. 52 585-33-31
  e-mail: j.zielinska@cm.umk.pl

  - obsługa płacowa pracowników zatrudnionych na stanowisku:

  · asystenta

   

  Dorota Adrian
  Pokój 74a
  tel. 52 585-33-60
  e-mail: dorota.adrian@cm.umk.pl

  - obsługa płacowa pracowników zatrudnionych na stanowisku:

  · profesora

  · adiunkta - grupa pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych

   

  inż. Rafał Abramowski
  Pokój 74a
  tel. 52 585-33-60
  e-mail: rafal.abramowski@cm.umk.pl

  - obsługa płacowa pracowników zatrudnionych na stanowisku:

  · adiunkta - grupa pracowników dydaktycznych obsługi

   

  Dorota Prętka
  Pokój 74
  tel. 52 585-33-32
  e-mail: dorota.pretka@cm.umk.pl

  - obsługa płacowa pracowników:

  · administracji

  · inżynieryjno-technicznych w zakresie nazwisk rozpoczynających się od litery L do Z

   

  Halina Majer
  Pokój 74
  tel. 52 585-33-32
  e-mail: halina.majer@cm.umk.pl

  - obsługa płacowa osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz o dzieło weryfikacja i rejestracja umów zleceń i o dzieło

   

  mgr Violetta Kowalikowska
  Pokój 74
  tel. 52 585-39-14
  e-mail: violetta.kowalikowska@cm.umk.pl 

  - obsługa płacowa pracowników:

  · biblioteki

  - weryfikacja i rejestracja umów zleceń i o dzieło