Wzory umów i rachunków od 13.12.2016 r. do 18.06.2017 r.

Wzory umów i rachunków od 13.12.2016 r. do 18.06.2017 r.

Wzory druków umów i rachunków do umów zlecenia i umów o dzieło
obowiązujące od 13 grudnia 2016 r. do 18 czerwca 2017 r.

 1. Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 2. Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 3. Umowa zlecenie bez ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 4. Umowa o dzieło z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 5. Umowa o dzieło bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 6. Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 7. Umowa o dzieło z udzieleniem licencji
 8. Rachunek z funduszu honorariów (prace autorskie)
 9. Rachunek z funduszu bezosobowego

 10. UMOWY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

 11. Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu
 12. Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu
 13. Umowa o dzieło realizowana w ramach Programu
 14. Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych realizowana w ramach Programu
 15. Rachunek z funduszu honorariów (prace autorskie) realizowanego w ramach Programu
 16. Rachunek z funduszu bezosobowego realizowanego w ramach Programu
 17. Oświadczenie zleceniobiorcy (do zawarcia umowy i zgłoszenia)
 18. Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich (na opracowanie i wygłoszenie cyklu wykładów)

 19. UMOWY PROWIZYJNE

 20. UMOWA ZLECENIE z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 21. UMOWA ZLECENIE z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 22. UMOWA ZLECENIE bez ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 23. UMOWA ZLECENIE z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 24. UMOWA ZLECENIE z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 25. UMOWA ZLECENIE bez ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego