Wzory umów i rachunków w działalności usługowo-badawczej (obowiązujące od 16.04.2014 r. do 30.04.2018 r.)

Wzory umów i rachunków w działalności usługowo-badawczej (obowiązujące od 16.04.2014 r. do 30.04.2018 r.)

  1. Katedra Medycyny Sądowej
  2. Katedra Fizjologii
  3. Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  4. Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
  5. Katedra i Zakład Immunologii
  6. Katedra i Zakład Mikrobiologii
  7. Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
  8. Zakład Lingwistyki Stosowanej
  9. Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii