COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Projekty - Dane kontaktowe

Projekty - Dane kontaktowe

Dział Nauki i Projektów CM
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15 85-067 Bydgoszcz
pokój 58 – 59, budynek F
 


 
 
mgr Paulina Gyrkow e-mail: paulina.gyrkow@cm.umk.pl tel. 52 585-36-91
Kierownik Działu Nauki i Projektów CM
• nadzorowanie obsługi administracyjnej krajowych i międzynarodowych projektów
• udzielanie informacji dotyczycących konkursów finansowanych m.in. ze środków:
• Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
• Narodowego Centrum Nauki (NCN)
• Agencji Badań Medycznych (ABM)
• Horizon2020 (H2020)
• Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
• Unii Europejskiej (UE)
• Erasmus +
 
 
mgr Dorota Zandrowicz e-mail: dorota.zandrowicz@cm.umk.pl tel. 52 585-59-95
Z-ca Kierownika Działu Nauki i Projektów CM
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN)
 
 
mgr Karolina Czajkowska e-mail: karolina.czajkowska@cm.umk.pl tel. 52 585-35-73
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków:
• Horizon2020 (H2020)
• Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 
 
lic. Anna Dembowska e-mail: anna.dembowska@cm.umk.pl tel. 52 585-33-37
• obsługa administracyjna międzynarodowych projektów edukacyjnych (m.in. Erasmus+)
 
 
mgr Magdalena Małek e-mail: magdalena.malek@cm.umk.pl tel. 52 585-35-73
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE)
 
 
mgr Patrycja Marciniak e-mail: patrycja.marciniak@cm.umk.pl tel. 52 585-38-49
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 
 
mgr Iwona Raszeja-Ossowska email: i.ossowska@cm.umk.pl tel. 52 585-60-72 ul. Curie Skłodowskiej 9
• obsługa projektu SMART AUCI
 
 
Barbara Walczak e-mail: barbara.walczak@cm.umk.pl tel. 52 585-39-93 ul. Kurpińskiego 19
• obsługa projektu Centrum Symulacji Medycznych