Aktualności - Dział Projektów

Aktualności - Dział Projektów

 
 
Fundusze europejskie 
 

 

Aktualne konkursy:

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza Edukacja Rozwój (Konkurs nr POWR. 05.01.00-IP.05-00-012/19)

 • Termin składania wniosków upływa 13 września 2019r.
 •  Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.

 


 
 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 

 

Aktualne konkursy:

Siódmy polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority ogłaszają siódmy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
 • Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.
 • Termin naboru wniosków upływa 19 maja 2020 r.
 • Środki te można przeznaczyć na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Budżet, jaki NCBR przeznaczyło na ten konkurs, to 2 mln zł.
 • Najważniejsze informacje dotyczące konkursu


  
 
Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej
 
 
 
 
Aktualne konkursy:
 
Program im. Iwanowskiej
 
 • termin naboru wrzesień-listopad 2019
 • Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.
 • więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej 
 
 
Wymiana bilateralna naukowców – nabór jesienny
 
 • Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
 • więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna/nabory-2019 
 
  

 
 
 
Narodowe Centrum Nauki (współpraca międzynarodowa)
 

 

Aktualne konkursy:

MOZART

 
 
ALPHORN
 

 


 
 
 
ERASMUS+
 
 

 
 
 
Pozostałe konkursy
 
 
 • The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) supports students and young scientists with outstanding work in the field of alternative approaches for attending a high-profile scientific event.

more information in the leaflet  pdf3RS Student grants 2020 Call for submissions622.97 KB