Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii - informacje dla studentów

Przedmiot: Choroby zakaźne i pasożytnicze

Dyżury nauczycieli akademickich
Konsultacje/dyżury nauczycieli akademickich dla studentów polskojęzycznych i ERASMUS odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu z opiekunem dydaktycznym dr n. med. Kornelią Karwowską.
kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00
e-mail: kornelia.karwowska@cm.umk.pl

Pracownicy Kliniki Chorób Zakaźnychi Hepatologii Wieku Rozwojowego CM UMK prowadzą wykłady z propedeutyki pediatrii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego oraz zajęcia z nauczania klinicznegow zakresie pediatrii studentów VI roku Wydziału Lekarskiego.
Pracownicy Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii prowadzą zajęcia z nauczania klinicznego w zakresie specjalność wybrana - choroby zakaźne studentów VI roku Wydziału Lekarskiego.

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dla studentów:

 prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska    prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
   Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii
   Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego
 prof. dr hab. Waldemar Halota   
   prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota
   Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii
 Olczak Anita   
   dr hab. n. med. Anita Olczak
   adiunkt
 
 Dybowska Dorota    dr n. med. Dorota Dybowska
   adiunkt
  
 Grąbczewska Edyta    dr n. med. Edyta Grąbczewska
   adiunkt
 Karwowska Kornelia    dr n. med. Kornelia Karwowska
   adiunkt
 Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk   
   dr n. med. Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk
   adiunkt
 
 Kozielewicz Dorota

  
   dr n. med. Dorota Kozielewicz
   starszy wykładowca

 dr n. med. Karolina Dulęba   dr n. med. Karolina Dulęba
  asystent
 Smok Beata   
   lek. Beata Smok
   asystent

 Stachowiak Anna

  
   lek. Anna Stachowiak
   uczestnik studiów doktoranckich

 Wernik Joanna

  
   lek. Joanna Wernik
   uczestnik studiów doktoranckich