Dokumentowanie procesu kształcenia

Akty prawne  - organizowanie i prowadzenie kształcenia

Akty zewnętrzne:

 
 

Akty wewnętrzne:

pdfUchwała nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach wyższych oraz tryb uchwalania programów kształcenia314.78 KB

pdfUchwała nr 2018 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu tworzenia nowego kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu kształcenia, formy studiów i specjalności oraz prowadzenia na istniejącym kierunku studiów w języku obcym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość257.5 KB

Opracowania wewnętrzne

 


 

Obowiązujące efekty kształcenia

Audiofonologia

 


 

Dietetyka

 


 

 

Elektroradiologia

 


Fizjoterapia

 


 

Pielęgniarstwo

 


 

Położnictwo

 


 

Ratownictwo medyczne

 


 

Zdrowie publiczne