Dokumentowanie procesu kształcenia

Akty wewnętrzne:

pdfUchwała nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach wyższych oraz tryb uchwalania programów kształcenia314.78 KB

 

Obowiązujące efekty kształcenia

Audiofonologia

 


 

Dietetyka

 


 

 

Elektroradiologia

 


Fizjoterapia

 


 

Pielęgniarstwo

 


 

Położnictwo

 


 

Ratownictwo medyczne

 


 

Zdrowie publiczne

Efekty kształcenia