Raport

  1. docRaport dotyczący jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym za rok akademicki 2013/2014211 KB
  2. docxRekomendacje wynikające z Raportu dotyczącego jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2013/2014 wraz z harmonogramem prowadzenia działań doskonalących474.63 KB
  3. docxRaport z monitorowania losów absolwentów opracowny zgodnie z zarządzeniem nr 124 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2014 r. (absolwenci, którzy zakończyli studia w roku 2014)17.79 KB
  4. docRaport z monitorowania losów absolwentów opracowany zgodnia z zarządzeniem nr 103 Rektora UMK z dnia 5 lipca 2016 r. (absolwenci, którzy zakończyli studia w roku 2015)60.5 KB
  5. docRaport z oceny zajęć dydaktycznych,opracowny zgodnie z zarzadzeniem nr 60 Rektora UMK w sparwie procedury oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym za rok akademicki 2014/201554 KB
  6. pdfRaport z badania satysfakcji studentów (opracownay zgodnie z Zarządzeniem nr 58 Rektora UMK z dnia 29.04.2016 r.) na Wydziale Farmaceutycznym za rok akademicki 2015/2016. 771.49 KB
  7. pdfRaport z oceny zajęć dydaktycznych (opracownay zgodnie z Zarządzeniem nr 123 Rektora UMK z dnia 18.09.2015 r.) na Wydziale Farmaceutycznym za rok akademicki 2015/2016. 840.37 KB
  8. pdfRaport z monitorowania losów absolwentów (opracowany zgodnie z Zarządzeniem nr 103 Rektora UMK z dnia 5 lipca 2016 r.) Wydziału Farmaceutycznego w 6-mcy po zakończeniu studiów 262.38 KB