Zapytanie ofertowe na „Remont pomieszczenia 108, montaż stojaków rowerowych, usunięcie skutków przecieków, naprawa ściany w WC oraz wymiana okna w pom 130 w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul.Jurasza 2 w Bydgoszczy

Zapytanie ofertowe na „Remont pomieszczenia 108, montaż stojaków rowerowych, usunięcie skutków przecieków, naprawa ściany w WC oraz wymiana okna w pom 130 w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul.Jurasza 2 w Bydgoszczy

Zapytanie ofertowe na „Remont pomieszczenia 108, montaż stojaków rowerowych, usunięcie skutków przecieków, naprawa ściany w WC oraz wymiana okna w pom 130 w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy” sprawa nr (ADDR.2110.81.5.2018 ). 
Termin składania ofert: 06.08.2018  do godz: 11.00.


pdf
Zapytanie_ofertowe.pdf1.72 MB

docxZacznik_1_-_wzor_oferty.docx54.83 KB

pdfZacznik_2.1_Projekt_budowlany_dost_pom_108_brana_budowlana.pdf4.36 MB

pdfZacznik_2.2_Projekt_budowlany_dost_pom_108_brana_elektryczna.pdf4.81 MB

pdfZacznik_2.3_Specyfikacja_tech_dost_pom_108_brana_elektr.pdf94.67 KB

pdfZacznik_2.4_Projekt_stanowisk_rowerowych_przed_budynkiem.pdf3.19 MB

pdfZacznik_3.1_Przedmiar_robot_dost_pom108_oraz_mont_stan_rowerbran_bud.pdf52.73 KB

pdfZacznik_3.2_Przedmiar_robot_dost_pom108_brana_elektr.pdf118.98 KB

pdfZacznik_3.3_Przedmiar_robot_dost_pom_108_monta_klimatyzatorow.pdf46.55 KB

pdfZacznik_3.4_Przedm_rob_na_usun_przeciek_napr_cWC_okno_pom130.pdf860.01 KB

jpgZacznik_4.1_Decyzja_Prez_Miast_Bydg_o_umorz_postp_dost_pom108.jpg323.23 KB

jpgZacznik__4.2_Zaw_Prez_Miast_Bydg_o_braku_podst_do_sprzec_dot._stan_rower.jpg268.67 KB

docxZacznik_5_-_Wzor_umowy.docx62.15 KB