>> ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

>> ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

logo


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi organizacji szkoleń z zakresu nauczania z wykorzystaniem metody symulacji medycznej w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” (nr: POWR.05.03.00-00-0004/15-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen szkoleń z symulacji medycznej (kod CPV: 80510000-9). Niniejsze zapytanie ma celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Przez organizację szkolenia Zamawiający rozumie zapewnienie odbycia przez uczestników kursu w ośrodku zagranicznym, wyżywienie, nocleg oraz dojazd (przelot).

Kurs skierowany będzie do pracowników CM UMK planujących prowadzenie zajęć z wykorzystanie metod symulacji na kierunkach: lekarskim, położnictwo oraz instruktorów symulacji.

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących szkoleń:

  1. Kurs dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych na terenie Unii Europejskiej
  2. Kurs dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych – kurs 2 – dniowy w Centrum Symulacji Mainz w Niemczech
  3. Kurs dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych – kurs 2 – dniowy w Scottish Center for Simulation and Cilinica Human Factors

W załączeniu szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w szkoleń na załączonym formularzu do dnia 25.10.2017 r. na adres: aleksandra.rabacha@cm.umk.pl 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: docxformularz szacowanie wartości zamówienia289.89 KB


Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020