NATURALNE i SYNTETYCZNE

NATURALNE i SYNTETYCZNE

LOGO naturalne i syntetyczne

Projekt
"NATURALNE I SYNTETYCZNE
- cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK
"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 01.07.2020
Całkowita wartość projektu: 132 612,50 zł
Koordynator projektu: dr hab. Bogumiła Kupcewicz

Cel projektu
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, rozbudzenie wśród uczniów ciekawości poznawczej inspirowania do nauki przedmiotów ścisłych, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania pasji. Projekt zakłada integrację uczniów ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Tematem wiodącym 2 ścieżek: botanicznej oraz chemicznej będzie charakterystyka i analiza surowców roślinnych oraz substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego w kontekście poszukiwania leków oraz zastosowania w kosmetologii.

Program zajęć ścieżek składa się z zajęć praktycznych, ale także wykładów stanowiących teoretyczne wprowadzenie. Zajęcia praktyczne realizowane w różnorodnych warunkach - w laboratoriach chemicznych, w pracowni mikroskopowej oraz ćwiczeń z wykorzystaniem Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego CM UMK. Zajęcia obejmują wykorzystanie szeregu metod, od analizy mikroskopowej, syntezy oraz ekstrakcji i destylacji, po różne techniki analityczne. Zajęcia prowadzone będą w kameralnych 10 os. grupach co pozwoli rozbudzić ich ciekawość poznawczą, zgłębić prezentowane zagadnienia, nauczyć współpracy w grupie. Odbędzie się 8 czterogodzinnych (godziny lekcyjne) spotkań w postaci czterech comiesięcznych bloków zajęć (wykłady + ćwiczenia) z zakresu botaniki, farmakognozji, chemii analitycznej i organicznej.

Rekrutacja do projektu odbywa się w II turach:

  • 01-30.09.2018 r.
  • 01-30.09.2019 r.

Informacje bieżące o realizacji projektu >>