Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii
Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii

dr hab. n. med.
Wojciech Jóźwicki

Kierownik Zakładu

ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Centrum Onkologii
I piętro, pok. 1074

tel. 52 374-33-43
fax 52 374-32-50


Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii

Pracownicy:

Dyżury pracowników:

 • dr hab. n. med. Wojciech Jóźwicki
     pierwsza i trzecia środa każdego miesiąca, godz. 12.00-13.30
     ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, Centrum Onkologii, I piętro, pok. 1074
 • dr hab. n. med. Anna Brożyna
     poniedziałek, godz. 11.00-13.00 
     ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, Centrum Onkologii, I piętro, pok. 1014


Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych na następujących kierunkach:

 • Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia, II r.: Patologia: patomorfologia
 • Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne I stopnia, I r.: Patologia: patomorfologia
 • Położnictwo, studia stacjonarne I stopnia, II r.,: Patologia: patomorfologia
 • Położnictwo, studia niestacjonarne I stopnia, II r.: Patologia: patomorfologia
 • Elektroradiologia, studia stacjonarne I stopnia, I r.: Propedeutyka medycyny: patomorfologia,
 • Elektroradiologia, studia niestacjonarne I stopnia, I r.: Patomorfologia
 • Zdrowie Publiczne, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Audiofonologia, Dietetyka, studia stacjonarne I i II stopnia: Przedmiot do wyboru: Nowotwór w świetle najnowszych doniesień naukowych
 • Nauki o Rodzinie: Uwarunkowania biologiczne rozwoju człowieka, studia stacjonarne II stopnia
 • Studia doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne: Postępy medycyny i nauk o zdrowiu

Ponadto ZPNiP posiada odpowiednie zaplecze aparaturowe oraz doświadczenie do prowadzenia kursów dokształcających z zakresu technik histologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i histochemicznych.

Obecna tematyka badawcza

W ramach badań statutowych realizowane są następujące tematy:

 1. Udział czynników genetycznych i epigenetycznych, izolowanych z tkanki nowotworowej i nienowotworowej, w ujawnianiu się tendencji do wielokierunkowego różnicowania i w kształtowaniu fenotypu komórkowego - wykładników biologicznej złośliwości raka pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T2-4.
 2. Udział endokrynnego systemu witaminy D3 w biologii nowotworów melanocytarnych skóry.

Wyposażenie aparaturowe Zakładu

W Zakładzie zorganizowane są sprofilowane funkcjonalnie i wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę naukowo-diagnostyczną:

 1. Pracownia Hodowli Komórkowej wyposażona w mikroskop fluorescencyjny, komorę laminarną, hybrydyzator (Dako), czytnik mikropłytek (Thermo Scientific), licznik komórek (EVE-Nano-Entek, Scepter-Millipore) inkubator CO2.
 2. Pracownia Cytometrii Przepływowej wyposażona w cytometr przepływowy FACSCanto II (Becton Dickinson).
 3. Pracownia Histologiczna i Cytologiczna, wyposażona w nowoczesny sprzęt technologicznego opracowania materiału biologicznego (procesory tkankowe nowej generacji, barwiarki, zatapiarki, mikrotomy, kriostaty).
 4. Pracownia Immunohistochemiczna, wyposażona w aparaty do zamkniętego odkrywania determinant antygenowych i zautomatyzowanego immunoznakowania skrawków tkankowych (systemy: Dako i Ventana).

  Ponadto Zakład posiada także pojemniki na ciekły azot (dewary) oraz wirówkę z chłodzeniem.

autostainer (Dako)   cytometr przepływowy FACSCanto II (Becton Dickinson)  LightCycler 480 (Roche)

Magna Pure LC 2.0 (Roche)  System Real Time Cell Analysis xCelligence (Roche)

pdfNajważniejsze publikacje pracowników Zakładu 174.47 KB

Organizacja konferencji naukowych

 1. I Międzynarodowa Sesja Naukowa "Badania molekularne w biologii medycznej - implikacje kliniczne”, 15 października 2013 Bydgoszcz
 2. I Interdyscyplinarna Sesja Naukowa „Współczesna diagnostyka i terapia raka płuca", 20 listopada 2013 Bydgoszcz

Czynny udział w konferencjach naukowych

 1. “Witamina D - minimum, maximum, optimum", Warszawa, 16-17 października 2015
 2. 45th Annual ESDR Meeting, Rotterdam, Holandia, 9-13 września 2015
 3. 7th International Conference of Contemporary Oncology, Poznań, 25-27 marca 2015
 4. 44th Annual ESDR Meeting, Kopenhaga, Dania, 10-13 września 2014
 5. XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików "Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych". Wisła, 3-6 września 2014
 6. VI Kongres Współczesnej Onkologii: Next Generation, 27-29 marca 2014, Poznań
 7. EAU 13th Central European Meeting (CEM), 4-6 października 2013, Praga, Czechy
 8. IV Międzynarodowa Konferencja „Współczesny człowiek w zdrowiu i chorobie”, Biała Podlaska, 5-6 września 2013
 9. XLVII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry, 4-5 września 2013, Olsztyn
 10. VI edycja seminarium z cyklu „Badania naukowe: Nowy tryb procedur i awansów naukowych - Kryteria kwalifikacji kadry naukowej”, 26 czerwca 2013, Warszawa
 11. IV edycja seminarium „Badania kliniczne i eksperymenty medyczne. Etyka badań naukowych i klinicznych w medycynie i farmacji”, 13 czerwca 2013, Warszawa
 12. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, 6-9 czerwca 2013, Białystok
 13. 1st Satellite Meeting: Dermatoendocrinology, 7 maja 2013, Edinburgh, Szkocja
 14. International Investigative Dermatology, 8-11 maja 2013, Edinburgh, Szkocja
 15. V Kongres Współczesnej Onkologii: Next Generation, 21-23 marca 2013, Poznań
 16. Genetyka Kliniczna Nowotworów, 17-18 listopada 2011, Szczecin
 17. II Konferencja Naukowa "Rak Odbytnicy", 4-6 listopada 2011, Bydgoszcz
 18. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, 4-7 września 2011, Międzyzdroje
 19. Konferencja Naukowa "Rak Odbytnicy", 5-6 listopada 2010, Bydgoszcz
 20. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ZDROWA KOBIETA – ZDROWA RODZINA”, 5-6 listopada 2010, Bydgoszcz
 21. 4th North Eastern European Meeting (NEEM), 10-11 września 2010, Ryga, Łotwa
 22. 40 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, 17-19 czerwca 2010, Bydgoszcz

Współpraca naukowa

 1. Współpraca naukowa z prof. Andrzej Słomińskim, Department of Dermatology, University of Alabama at Birmingham, USA
 2. Współpraca naukowa z prof. Robertem C. Tuckeyem, School of Chemistry and Biochemistry, The University of Western Australia, Crawley, W.A. Australia
 3. Współpraca naukowa z prof. Antonem Jettenem, Cell Biology Section, Division of Intramural Research, National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Research Triangle Park, NC, USA
 4. Współpraca naukowa z prof. J. Andrew Carlsonem, Department of Pathology, Albany Medical College, USA
 5. Współpraca naukowa z prof. Jackiem Jassemem, Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach sieci naukowej Central and East European Oncology Group
 6. Współpraca naukowa z prof. Krystyną Urbańską, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński