Zakład Neurotraumatologii
Zakład Neurotraumatologii

dr hab. n. med.
Maciej Śniegocki

Kierownik Zakładu

ul. Techników 3
85-801 Bydgoszcz
p. 16 a

tel. 52 585-58-34


Zakład Neurotraumatologii

Pracownicy:

 • dr hab. n. med. Maciej Śniegocki - kierownik
  dyżur:
  czwartek - godz. 14.00-15.30
  Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej
  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
  ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
  pokój 3114
  tel. zakład 52 585-58-34, klinika 52 585-45-19

 • dr n. med. Krzysztof Nicpoń - asystent
 • dr n. med. Wojciech Smuczyński - asystent

 

Działalność naukowa:

Przedmiotem zainteresowania Zakładu są szeroko rozumiane następstwa urazów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Prowadzone są badania dotyczące przebiegu poszczególnych typów urazu jak i ich odległych następstw, co korelowane jest ze stosowanym sposobem leczenia. Prowadzone są one we współpracy z Kliniką Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Katedrą i Kliniką Rehabilitacji, Katedrą Biologii Medycznej.

Zakład Neurotraumatologii prowadzi badania naukowe dotyczące kilku zagadnień:

 • ocena wpływu czynników fizjoterapeutycznych na efektywność leczenia chorych po urazach czaszkowo-mózgowych
 • stan sprawności chorych po przebytych urazowych uszkodzeniach kręgosłupa i rdzenia kręgowego w zależności od stosowanej metody leczenia operacyjnego
 • wpływ światła laserowego na funkcje mózgu i rdzenia kręgowego zwierząt doświadczalnych
 • jakość życia osób ze schorzeniami urazowymi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

Działalność dydaktyczna:

Zakład Neurotraumatologii prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia) na studiach stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych, dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

Zakład aktywnie uczestniczy w szkoleniu podyplomowym lekarzy ubiegających się o I i II stopień specjalizacji w dziedzinach: chirurgii, ortopedii, laryngologii, neurologii, psychologii i innych specjalności medycznych, gdzie konieczne jest zapoznanie się z problematyką neurochirurgiczną.

Zakład prowadzi również szkolenie i pomoc dla rodzin chorych, w szczególności pacjentów z uszkodzeniem mózgu i rdzenia kręgowego.