Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

dr n. med.
Mariola Banaszkiewicz

p.o. Kierownika Zakładu

ul. Techników 3
85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-30


Sekretariat:

lic. Katarzyna Murawska
52 585-58-29

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Pracownicy:

 • dr n. med. Mariola Banaszkiewicz - adiunkt, p.o. Kierownika Zakładu
  dyżur: poniedziałek godz. 12.00-14.00
  ul. Techników 3, sala 20 B

 • lic. Katarzyna Murawska - specjalista
  tel. 52 585-58-29

 • mgr Anna Baruch - samodzielny referent
  tel. 52 585-58-30
  e-mail: anna.baruch@cm.umk.plKształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych >>Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek został powołany i utworzony na ówczesnym Wydziale Pielęgniarskim zarządzeniem nr 7/97 Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 1997 r. Zgodnie z zarządzeniem jednostka rozpoczęła nauczanie w roku akademickim 1997/1998, na studiach dziennych od 1 października 1997 r. i na studiach zaocznych od 1 lutego 1998 r.
Na stanowisku Kierownika Zakładu powołany został dr hab. Marek Orkiszewski, który pełnił tę funkcję do grudnia 2000 roku. Zakład wypromował w tym czasie 5 magistrów i prowadził szkolenie studentów w ramach specjalizacji pielęgniarskich.
Od czerwca 2001 roku do września 2005 r. stanowisko Kierownika Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek piastował dr hab. Winicjusz Lambrecht, prof. UMK.
Od dnia 17 października 2005 r. funkcję kierownika objęła dr Mariola Banaszkiewicz.

Działalność dydaktyczna:

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku POŁOŻNICTWO z następujących przedmiotów:

 1. badania fizykalne - studia Iº stacjonarne i niestacjonarne
 2. filozofia i etyka zawodu położnej - studia Iº stacjonarne
 3. dydaktyka medyczna - studia stacjonarne i niestacjonarne IIº,
 4. bioetyczne dylematy w położnictwie - studia stacjonarne i niestacjonarne IIº
 5. europejski system kształcenia w położnictwie - studia stacjonarne i niestacjonarne IIº
 6. filozofia i teoria opieki położniczej - studia stacjonarne i niestacjonarne IIº
 7. ustawodawstwo zawodowe położnej - wymogi europejskie - studia stacjonarne i niestacjonarne IIº
 8. Problemy zdrowotne kobiet w okresie klimakterium - studia stacjonarne i niestacjonarne IIº

W Zakładzie realizowane są prace licencjackie i magisterskie.

Ponadto Zakład prowadzi kształcenie na poziomie podyplomowym dla pielęgniarek i położnych w formie szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Celem kształcenia pielęgniarek i położnych jest:

 • przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego sprawowania indywidualnej opieki nad chorym,
 • poznawanie zakresu i charakteru opieki,
 • realizowanie zadań i czynności związanych z funkcjami zawodowymi,
 • realizowanie zadań i współudział w badaniach naukowych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Wiodącymi tematami prac badawczych są:

 • Profesjonalizm we współczesnym pielęgniarstwie polskim.
 • Systemy kształcenia uniwersyteckiego i akademickiego pielęgniarek i położnych.
 • Salutogenetyczna koncepcja zdrowia Aarona Antonovsky`ego - poczucie koherencji.
 • Uwarunkowania zachowań zdrowotnych różnych populacji, w szczególności młodzieży akademickiej i kobiet w różnych okresach życia.
 • Ocena jakości kształcenia studentów pielęgniarskich studiów licencjackich i magisterskich.
 • Motywy kształcenia i ocena jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne

W Zakładzie organizowane były następujące szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 1. w latach 2003-2005
  • I i II edycja pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych - 40 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - dr Mariola Banaszkiewicz),
  • I edycja pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek - 43 osoby uzyskały tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - mgr Alicja Marzec),
  • I edycja pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek - 49 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - mgr Halina Idczak).
 2. w latach 2006-2008
  • II edycja operacyjnego dla pielęgniarek - 34 osoby uzyskały tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - mgr Izabela Gumańska)
  • II edycja rodzinnego dla pielęgniarek - 26 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - dr Anna Andruszkiewicz)
 3. w latach 2009-2011
  • I edycja pielęgniarstwa położniczego dla położnych - 26 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - dr Mariola Banaszkiewicz).
  • I edycja pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek - 30 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - dr Alicja Marzec)
  • I edycja pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek - 40 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - mgr Elżbieta Kozłowska)
  • III edycja pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek - 13 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - dr Anna Andruszkiewicz)
  • II edycja pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek - 40 osób uzyskało tytuł specjalisty (kierownik specjalizacji - mgr Elżbieta Kozłowska)
 4. od roku 2011 do 2013 roku realizowane są następujące specjalizacje:
  • I edycja pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek - 32 osoby (kierownik specjalizacji - dr Bernadeta Cegła)
  • II edycja pielęgniarstwa zachowawczego - 25 osób (kierownik specjalizacji - dr Alicja Marzec)
  • III edycja pielęgniarstwa chirurgicznego - 37 osób (kierownik specjalizacji - mgr Jolanta Bambrowicz)
  • II edycja pielęgniarstwa geriatrycznego - 38 osób (kierownik specjalizacji - dr Bernadeta Cegła)
  • II edycja pielęgniarstwa położniczego - 46 osób (kierownik specjalizacji - dr Mariola Banaszkiewicz)
 5. od 2014 roku do chwili obecnej:
  • III edycja specjalizacji geriatrycznej dla pielęgniarek - 33 osoby (kierownik specjalizacji - dr Bernadeta Cegła)
  • kolejne trzy edycje specjalizacji zachowawczej dla pielęgniarek - 76 osób (kierownik specjalizacji - dr Anna Andruszkiewicz)
  • kolejne dwie edycje specjalizacji chirurgicznej dla pielęgniarek (kierownik specjalizacji dr Paulina Mościcka, dr Elżbieta Kozłowska)
  • III edycja specjalizacji położniczej dla położnych - 23 osoby (kierownik specjalizacji - dr Mariola Banaszkiewicz)
  • dwie edycja specjalizacji pediatrycznej dla pielęgniarek - 62 osoby (kierownik specjalizacji - dr Ewa Barczykowska)
  • I edycja specjalizacji neonatologicznej dla pielęgniarek i położnych - 29 osób (kierownik specjalizacji - dr Ewa Barczykowska)
  • I edycja specjalizacji psychiatrycznej - 26 osób (kierownik specjalizacji - dr Krzysztof Opozda)
  • dwie edycje kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych
  • dwie edycje kursu w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
  • pierwszy organizator w województwie kujawsko-pomorskim, który bezpłatnie zorganizował kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" - czytaj więcej >>

pdfNajważniejsze publikacje z ostatnich lat123.65 KBBSP 2016 V JUBILEUSZOWA KONFERECJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
z cyklu "Bydgoskie Spotkania Położnych"
z okazji KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNYCH
pt. „Opieka nad kobietą i jej rodziną w praktyce współczesnej położnej”
 Bydgoszcz, 26 maja 2017 r.

pdfKomunikat i program konferencji363.14 KBBSP 2016 IV KONFERECJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
pt. „Bydgoskie Spotkania Położnych”
z okazji KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNYCH 
 Bydgoszcz, 19 maja 2016 r.

pdfKomunikat i program konferencji138.74 KBI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„ZDROWA KOBIETA – ZDROWA RODZINA”

Bydgoszcz, 5-6 listopada 2010 r.
więcej >>