Zakład Biologii Układu Wzrokowego
Zakład Biologii Układu Wzrokowego

prof. dr hab. n. med.
Jakub Kałużny

Kierownik Zakładu

ul. Sandomierska 16
85-830 Bydgoszcz
pok. 16

tel. 52 585-54-08
tel. 52 585-54-09


Zakład Biologii Układu Wzrokowego

Pracownicy:

 • prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny - Kierownik Zakładu Biologii Układu Wzrokowego
  dyżur: środa 9.30 - 11.30

 • dr n. med. Martyna Gębska-Tołoczko - asystent
  e-mail: mtoloczko@cm.umk.pl
  dyżur: czwartek 13.00 - 14.30

Doktoranci:

 • mgr Karolina Suwała
 • lek. Przemysław ZabelDziałalność naukowa:


Zakład Biologii Układu Wzrokowego prowadzi badania naukowe dotyczące następujących zagadnień:

 1. Zastosowania optycznej tomografii koherentnej w obrazowaniu tylnego odcinka gałki ocznej
 2. Zastosowanie telemedycyny w diagnostyce i leczeniu chorób oczu
 3. Analizy związku między stanem narządu wzroku a funkcjami poznawczymi
 4. Diagnostyki chorób siatkówki i nerwu wzrokowego

Bibliografia pracowników Collegium Medicum UMK jest dostępna na stronie Biblioteki Medycznej >>Działalność dydaktyczna:

Zakład Biologii Układu Wzrokowego prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Przedmioty:

 1. Specjalistyczne techniki diagnostyczne w optyce okularowej dla kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii
 2. Percepcja wzrokowa dla kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii
 3. Terapia widzenia dla kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii
 4. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych z uwzględnieniem zaburzeń wzroku dla kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii
 5. Podstawy okulistyki dla kierunku Ratownictwo Medyczne
 6. Podstawy kliniczne pielęgniarstwa specjalistycznego: Okulistyka dla kierunku Pielęgniarstwo
 7. Profilaktyka chorób narządu wzroku dla kierunku Pielęgniarstwo
 8. Techniki diagnostyczne w praktyce klinicznej medycyny ratunkowej dla kierunku Ratownictwo Medyczne