Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej
Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

dr n. med. Jacek Tlappa

p.o. kierownika Oddziału

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
budynek główny, parter

tel. 52 365-56-64
tel./fax 52 365-52-07

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Pracownicy: