UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz


Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Strona własna jednostki >>Pracownicy:

 • dr hab. n. med. Sławomir Jeka, adiunkt
 • lek. Tacjana Barczyńska, asystent
 • lek. Małgorzata Węgierska, asystentPielęgniarka Oddziałowa:
Mariola Wiśniewska
(52) 365-55-24

Sekretariat Kliniki:
mgr Ewa Rakocka
tel./fax (52) 36-55-531
tel. (52) 36-55-520

Dyżur dla studentów:
dr n. med. Danuta Grodzka
czwartek 12:30 - 14:00, Poradnia Reumatologiczna Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w BydgoszczyProgramy badawcze:

 • terapie antycytokinowe (biologiczne) w chorobach zapalnych stawów i układowych chorobach tkanki łącznej m.in. w RZS, ŁZS, ZZSK, TRU(SLE)
 • zespoły bólowe tkanek miękkich ("reumatyzm tkanek miękkich")
 • ultrasonografia stawów ze szczególną oceną błony maziowej z użyciem głowic wysokiej częstotliwości (Linear 18 MHz) z opcją color i power Doppler oraz modułem kontrastów ultrasonograficznych 
 • wczesna diagnostyka immunologiczna i obrazowa RZS (w tym MR i USG)
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy


Działalność dydaktyczna:

Ponadto:

 • dysponujemy bazą kliniczną i dydaktyczną spełniającą wymagania oddziału klinicznego,
 • kadra lekarska to m.in. 6 specjalistów reumatologii z czego 4 z tytułem dr nauk medycznych, pozostali lekarze to specjaliści z II st. z chorób wewnętrznych,
 • od wielu lat prowadzimy zajęcia dydaktyczne z reumatologii i z rehabilitacji medycznej narządu ruchu,
 • jesteśmy jedynym ośrodkiem w naszym regionie kształcącym lekarzy rezydentów reumatologii oraz prowadzącym staże z reumatologii dla lekarzy specjalizujących się w ramach chorób wewnętrznych, dermatologii, ortopedii, rehabilitacji i pediatrii,
 • systematycznie wzrasta aktywność naukowa naszej jednostki mierzona m.in. ilością publikacji naukowych i doniesień zjazdowych.


Organizacja zebrań naukowo-szkoleniowych >>


Najważniejsze publikacje z ostatnich lat >>