Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

dr hab. n. med.
Sławomir Jeka, prof. UMK

Kierownik Kliniki

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
pawilon C

tel. 52 365-55-20
tel./fax 52 365-55-31


Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Strona własna jednostki >>Pracownicy:

 • dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK
 • lek. Tacjana Barczyńska - asystent
 • lek. Małgorzata Węgierska - asystentPielęgniarka Oddziałowa:
Mariola Wiśniewska
52 365-55-24

Sekretariat Kliniki:
mgr Ewa Rakocka
tel./fax 52 36-55-531
tel. 52 36-55-520

Dyżur dla studentów:
dr n. med. Danuta Grodzka
czwartek 12:30-14:00, Poradnia Reumatologiczna Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w BydgoszczyProgramy badawcze:

 • terapie antycytokinowe (biologiczne) w chorobach zapalnych stawów i układowych chorobach tkanki łącznej m.in. w RZS, ŁZS, ZZSK, TRU(SLE)
 • zespoły bólowe tkanek miękkich ("reumatyzm tkanek miękkich")
 • ultrasonografia stawów ze szczególną oceną błony maziowej z użyciem głowic wysokiej częstotliwości (Linear 18 MHz) z opcją color i power Doppler oraz modułem kontrastów ultrasonograficznych 
 • wczesna diagnostyka immunologiczna i obrazowa RZS (w tym MR i USG)
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy
Działalność dydaktyczna:Baza kliniczno-dydaktyczna

Klinika pełni funkcję dydaktyczną dla studentów Fizjoterapii i Rehabilitacji oraz studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto prowadzi szkolenia w Klinice dla osób specjalizujących się w reumatologii i pracujących w lecznictwie otwartym. Umożliwia odbywanie staży potrzebnych do zdobycia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, ortopedii, rehabilitacji, dermatologii, kardiologii, pediatrii i onkologii.
Posiadamy II stopień referencyjności dzięki odpowiedniej kadrze i zapleczu diagnostycznemu oraz bardzo dużemu doświadczeniu w leczeniu schorzeń reumatycznych lekami modyfikującymi przebieg choroby oraz lekami biologicznymi.

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej dysponuje salą dydaktyczno-wykładową z wyposażeniem multimedialnym, biblioteką naukową, pokojem lekarskim dla rezydentów i studentów wyposażonym w zestawy komputerowe oraz łącza internetowe.

W strukturze Kliniki funkcjonują 3 Poradnie oraz wiele Pracowni Diagnostycznych, które stanowią duży potencjał jednostki w kształceniu studentów. Prowadzone zajęcia obejmują praktykę w każdej z poniższych Pracowni:

 • Pracownia Densytometryczna z aparatem GE Lunar, posiadająca opcje diagnostyczne takie jak: ocena gęstości masy kostnej BMD w zakresie bliższej części kości udowej (neck, total), ocena BMD w zakresie kręgosłupa lędźwiowego u dorosłych i u dzieci (program pediatryczny DXA), ocena obluzowania endoprotezy stawu biodrowego (program ortopedyczny DXA), ocena BMD w obrębie ręki (program reumatologiczny DXA).
 • Poradnia Kapilaroskopii i Vidoe-Kapilaroskopii. W październiku 2009r do Poradni Kapilaroskopii zakupiliśmy najnowszej generacji, drugi w Polsce i pierwszy w reumatologii video-kapilaroskop. Tym samym stała się ona referencyjną Poradnią Kapilaroskopii dla potrzeb pacjentów z chorobami reumatycznymi.
 • Pracownia USG oferująca badania w pełnym zakresie diagnostycznym, w tym ultrasonografię stawów z oceną unaczynienia błony maziowej w opcji power kolor Doppler i użyciem środków kontrastujących. Obecnie posiadamy trzy aparaty: GE LOGIQ P 5, ESAOTE Mylab 25 Gold oraz jeden z najnowocześniejszych na świecie aparat ultrasonograficzny ESAOTE Mylab 70 XVG wyposażony m.in. w szerokopasmową głowicę wysokiej częstotliwości 18 MHz, specjalnie przeznaczoną do badania małych stawów. Pozwala ona uwidocznić i monitorować bardzo wczesne zmiany w zapalnie zmienionej błonie maziowej, obecność płynu, obrzęku czy przerostu maziówki a także drobne nadżerki. Wykrycie wczesnych zmian jest bardzo istotne, gdyż umożliwia jak najwcześniejsze rozpoczęcie właściwego leczenia, opóźniającego lub hamującego wystąpienie niepełnosprawności u chorych. Aparat USG z głowicą o wysokiej częstotliwości umożliwia uzyskanie dokładnego obrazu, pozwalającego uwidocznić wczesne zmiany morfologiczne. Pod kontrolą USG można też dokonywać precyzyjnych punkcji i dostawowego podawania leków, co w zasadniczym stopniu poprawia efektywność ich działania.
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)
 • a także od roku 2010 jako drugi szpital w Polsce a pierwszy oddział reumatologiczny w kraju oferujemy możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego i USG stawów z możliwością połączenia obrazów uzyskanych z badania MR z obrazami USG w czasie rzeczywistym przy pomocy techniki Virtual Navigator. Zakupiony przez nas rezonans magnetyczny stosowany zwłaszcza do badań reumatologicznych to rezonans otwarty o indukcji magnetycznej 0,2 Tesli. Rezonans taki nie wymaga specjalnego przystosowania pomieszczenia na pracownię RM ani szczególnych zabezpieczeń. Może być ustawiony w zwyczajnym gabinecie lekarskim i poza stałą temperaturą nie wymaga żadnych specjalnych warunków panujących w pomieszczeniu. Zintegrowana siatka Faradaya eliminuje konieczność specjalnego ekranowania pomieszczenia. Dzięki temu, że pacjent pozostaje podczas badania na zewnątrz magnesu może pozostawać w kontakcie z przeprowadzającym badanie, eliminując tym samym poczucie dyskomfortu. Dzięki zastosowaniu technologii otwartej aparat daje możliwość wykonania badania pacjentom cierpiącym na klaustrofobię oraz dzieciom. Dokładne dopasowanie bramy (gantry) i cewki, dzięki automatycznemu pozycjonowaniu pozwala na uzyskanie doskonałego obrazu, bez artefaktów powstałych w wyniku poruszania się kończyny podczas badania. O ile badania wykonywane za pomocą aparatu USG oraz rezonansu magnetycznego są znane i stosowane dość powszechnie, całkowitą nowością jest fuzja obu urządzeń. Polega ona na możliwości połączenia obrazów uzyskanych z badania MR z obrazami USG w czasie rzeczywistym przy pomocy metody Virtual Navigator. Opcja ta daje całkiem nowe możliwości optymalizacji diagnostyki i rozszerzenia jej zakresu, gdyż analizuje się obrazy z dwóch różnych technik zawierające uzupełniające się dane. Obrazy z badania rezonansu są przesyłane do aparatu USG i są wykorzystywane w trakcie przeprowadzanego badania ultrasonograficznego jako -swojego rodzaju tło-, umożliwiając dużo bardziej dokładną diagnostykę niż ta stosowana w codziennej praktyce.Nagrody i wyróżnienia:

 1. Wyróżnienie „Złoty Skalpel 2011’ na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia za „PROGRAM WYKRYWANIA WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW”, 24.05.2011 r.
 2. IX Edycja Konkursu o Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „ZA WDROŻENIE PROGRAMU REALIZACJI NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W CHOROBACH REUMATYCZNYCH”
  KATEGORIA: „Ochrona zdrowia – zasługi dla poprawy dostępności oraz rozwoju i poprawy metod leczenia pacjentów", 9.09.2009 r.
 3. „Odznaka Honorowa za zasługi dla Ochrony Zdrowia” Ministerstwo Zdrowia, 2013 r.
 4. „Złoty Eskulap” w kategorii najlepszy lekarz regionu kujawsko-pomorskiego dla dr. hab. n. med. Sławomira Jeki, 2001 r.Konferencje

 1. W dniu 22.03.2006 r. z okazji oficjalnego otwarcia wyremontowanego Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy:
  • dr hab. n. med. Sławomir Jeka Ordynator Oddziału - referat programowy: "Cele i zadania Oddziału Reumatologii"
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Szechiński, konsultant krajowy ds. reumatologii: "Reumatoidalne zapalenie stawów mity czy rzeczywistość"

 2. W dniu 13.05.2010 r. odbyła się Konferencja Reumatologiczna z okazji uroczystej inauguracji pierwszego w Polsce programu: "WYKRYWANIA WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW" realizowanego w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

 3. W dniach 4-5.11.2016 r. odbyła się ogólnopolska Konferencja pt: "10 LAT LECZENIA BIOLOGICZNEGO CHORÓB REUMATYCZNYCH W POLSCE 10-LECIE ODDZIAŁU KLINICZNEGO, KLINIKI REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. DR. JANA BIZIELA w BYDGOSZCZY, COLLEGIUM MEDICUM UMK w TORUNIU" - pod przewodnictwem dr. hab. n. med. Sławomira Jeki, prof. UMK
  pdfInformacje o przebiegu Konferencji 123.47 KBpdfOrganizacja zebrań naukowo-szkoleniowych 2016-2018 >>439.73 KB

pdfNajważniejsze publikacje z ostatnich lat >>53.8 KB