Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof

dr n. med.
Ahmad El-Essa

p.o. Kierownika Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek audytoryjny
I piętro

tel. 52 585-39-47
tel. 52 585-60-82
tel. 52 585-60-81
tel./fax 52 585-36-62


Sekretariat:

specjalista - mgr inż. Agnieszka Werkowska
pok. 21a
tel. 52 585-36-62

Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof

Nowa siedziba Katedry:
budynek audytoryjny (Biblioteki Medycznej), I piętroW skład Katedry wchodzą:

 1. Klinika Medycyny Ratunkowej
  p.o. Kierownika: dr n. med. Ahmad El-Essa, e-mail: ahmadelessa@cm.umk.pl

 2. Zakład Medycyny Katastrof
  p.o. Kierownika: dr n. med. Ahmad El-Essa

Pracownicy Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof:
tel. 52 585-39-47, 52 585-60-82, 52 585-60-81

 • dr n. med. Andrzej Witkowski - adiunkt
 • dr n. med. Elżbieta Bernaciak - asystent
 • dr n. med. Kinga Grobelska - asystent
 • dr n. med. Anna Koczaj - asystent
 • dr n. o zdr. Ewa Zieliński - asystent
 • lek. Joanna Kiedrowska-Smyk - asystent
 • lek. Ewelina Kolańska-Dams - asystent
 • lek. Tomasz Zientara - asystent

Dyżury pracowników dydaktycznych >> Informacje dla studentówKlinika Medycyny Ratunkowej składa się z następujących obszarów:

segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

 1. resuscytacyjno-zabiegowego
 2. wstępnej intensywnej terapii
 3. terapii natychmiastowej
 4. obserwacji
 5. konsultacyjnego
 6. zaplecza administracyjno-gospodarczego

Zakres świadczeń:

 • Udzielanie pomocy chorym w stanach zagrożenia życia bez względu na etiologię.
 • Przyjmowanie pacjentów transportowanych ambulansami ratunkowymi, śmigłowcem HEMS oraz zgłaszających się samodzielnie do KMR.
 • Udzielanie doraźnej pomocy lekarskiej, zarówno pacjentom nie kwalifikującym się do leczenia szpitalnego, jak i zakwalifikowanym do hospitalizacji.
 • Udzielanie pomocy lekarskiej pacjentom z wypadku masowego lub katastrofy - zgodnie z odpowiednią instrukcją
 • Organizacja ruchu ambulansów "R" i "W" oraz obsługa lądowiska śmigłowca HEMS.
 • Udzielanie doraźnej pomocy lekarskiej pacjentom z mnogimi obrażeniami ciała, zgodnie z odpowiednią instrukcją dotyczącą powołania zespołu ds. leczenia mnogich obrażeń ciała.
 • Szkolenie przed i podyplomowe z zakresu BLS / podstawowych czynności resuscytacyjnych / oraz ALS / zaawansowanych czynności resuscytacyjnych / obejmujące teorię i zajęcia praktyczne na sali fantomowej.
 • Organizacja zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

 Zajęcia z ratownictwa medycznego

Zajęcia kierunku ratownictwo medyczne zdjęcie 1 Zajęcia kierunku ratownictwo medyczne zdjęcie 2