Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej
Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

dr n. o kulturze fizycznej
Andrzej Lewandowski

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu

ul. Świętojańska 20
85-077 Bydgoszcz
I piętro, pokój 10a, 10b, 11

tel. 52 585-54-20
tel. 52 585-54-21
tel. 52 585-54-22


Sekretariat:

lic. Katarzyna Gorzelak
52 585-54-17

Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

Pracownicy:

 • dr n. o kulturze fizycznej Mirosława Śmiglewska - starszy wykładowca
 • dr n. o zdr. Jadwiga Sarwińska - starszy wykładowca
 • mgr Mikołaj Kurczewski - asystent
 • mgr Anna Srokowska - asystent

pdfDyżury pracowników naukowych243.15 KBKatedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej utworzone zostały w roku 1998 dla potrzeb Oddziału Fizjoterapii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Działalność dydaktyczną i naukową podjęły w październiku 2000 roku, a pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Ryszard Grucza. Od lutego 2002 roku obowiązki kierownika Katedry i Zakładu Podstaw Kultury Fizycznej sprawuje dr n. o kulturze fizycznej Andrzej Lewandowski. Katedra ściśle współpracuje z Katedrą i Zakładem Fizjologii Wysiłku Fizycznego.

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Przedmiotem badań pracowników katedry są podstawowe aspekty aktywności fizycznej człowieka zdrowego i niepełnosprawnego z szczególnym uwzględnieniem zmian poziomu jego sprawności fizycznej.

Badania obejmują tematykę:

 • morfologiczne, motoryczne i społeczne zróżnicowanie młodzieży akademickiej,
 • biospołeczne uwarunkowania powodzenia w studiach i realizacji zawodu fizjoterapeuty,
 • wady postawy i dysfunkcje ruchu, a rozwój oraz sprawność dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Działalność dydaktyczna:

Cele kształcenia obejmują: zdobywanie umiejętności ruchowych z wybranych dyscyplin sportowych, turystyki i rekreacji oraz sportu niepełnosprawnych na poziomie niezbędnym do realizacji procesu rehabilitacyjnego, poznawanie metodyki nauczania umiejętności motorycznych oraz uzyskiwanie wiedzy niezbędnej do realizacji procesu oddziaływania ruchem na organizm człowieka zdrowego i niepełnosprawnego.

Realizacja celów obejmuje treści programowe przedmiotów:

 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu I i II
 • Podstawy treningu sportowego
 • Aktywność ruchowa adaptacyjna
 • Sport osób niepełnosprawnych
 • Obozy programowe kierunku fizjoterapii i ratownictwa medycznego
 • Żywienie w sporcie - antropomotoryka
 • Gerokinezjologia

Szczegółowe programy nauczania i regulaminy dydaktyczne:

Kierunek ratownictwo medyczne

 1. docObóz sprawnościowy (letni) 53.50 KB

Kierunek fizjoterapia

 1. docObóz letni 57.50 KB
 2. docObóz zimowy 57.00 KB
 3. docAktywność ruchowa adaptacyjna 64.50 KB
 4. docKształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu I i II 81.00 KB
 5. Podstawy treningu sportowego
 6. docSport osób niepełnosprawnych 67.00 KB

Kierunek dietetyka

 1. Żywienie w sporcie – wybrane zagadnienia z antropomotoryki

Kierunek turystyka i rekreacja (Wydział Biologii i Nauk o Ziemii UMK)

 1. Gerokinezjologia

Kierunek turystyka i rekreacja - zdjęcie 1 z obozu narciarskiego  Kierunek turystyka i rekreacja - zdjęcie 2 z obozu narciarskiegoNajważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Lewandowski A., Śmiglewska M., Smeja J.M.; Właściwości indywidualne fizjoterapeuty w pomyślnej realizacji zawodu – na przykładzie wyników badań studentek kierunku fizjoterapii. w: Postępy Rehabilitacji, 2010,24/1,13-19.
 2. Lewandowski A., Wasielewska M., Grucza R, Klawe J.J., Zalewski P.; Wybrane obciążenia zawodowe fizjoterapeutów z Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy. w: Fizjoterapia Polska 2010;3(4ol. );V 10,234-241.
 3. Lewandowski A., Kowalik T., Śmiglewska M., Kurczewski M., Klawe J., Zalewski P.; Educational level and physical endurance of physiotherapy students. w: Medical and Biological Sciences, 2010,24/3,21-25
 4. Lewandowski A., Kowalik T., Lewandowska Z., Kurczewski M., Zalewski P, Klawe J., Ziółkowska-Kochan M.; Changes of the level of motor coordination in physiotherapy students during a winter training camp. w: Medical and Biological Sciences, 2010,24/4,33-38.
 5. Cieślicka M., Śmiglewska M., Szark-Eckardt; Korygowanie wad postawy ciała poprzez zabawy w wodzie. ISBN 978-83-7096-814-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.
 6. Lewandowski A., Remplewicz J., Zalewski P., Klawe J., Kowalik T., Srokowska A., Sarwińska J.; Sport capacity in seniors. Health – the proper functioning of man in all spheres of life. Ed. Hagner-Derengowska M., Żukow W., Bydgoszcz, BSW, 2012,255-264.
 7. Lewandowski A., Bilewicz Z., Zalewski P., Klawe J., Śmiglewska M., Srokowska A.; Swimming skills in physiotherapy students. Health – the proper functioning of man in all spheres of life. Ed. Hagner-Derengowska M., Żukow W., Bydgoszcz, BSW, 2012,110-118.
 8. Srokowska A., Srokowski G., Stępowska J., Lewandowski A., Nadolska A.; Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu według koncepcji Bobath. Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia. Red. Kalisz Z., Hagner-Derengowska M., Żukow W., Bydgoszcz, BSW, 2012,67-87.
 9. Lewandowski A., Zaremba A., Śmiglewska M., Ciesielska M., Lewandowska Z.; Zawód i cechy indywidualne fizjoterapeuty w ocenie własnej w: Acta Balneologica Polska, 2012,1,28-36.
 10. Lewandowski A., Kowalik T., Śmiglewska M., Sarwińska J., Klawe J., Zalewski P.; Fitness skills of university students – as exemplified by tourism and recreation and physiotherapy students. w: Medical and Biological Sciences, 2012,26/3,81-85
 11. Lewandowski A. Siedlaczek A., Siedlaczek M., Grucza R.; Changes in the physical fitness of volleyball players. w: Medical and Biological Sciences, 2012,26/4,85-89.
 12. Lewandowski A., Winiarek E., Mikołajewska N., Piekorz Z., Piekorz S., Klawe J., Zalewski P., Ciesielska M.; Obesity and suppleness in school children. w: Medical and Biological Sciences, 2012,25/4,91-95.
 13. Piekorz Z., Radzimińska A., Bułatowicz I., Styczyńska H., Strzałkowska B., Lewandowski A., Piekorz Sz., Zukow W.; Wpływ treningu z wykorzystaniem urządzenia lokomat na poprawę wybranych parametrów chodu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Journal of Health Sciences, 2013,3/3,27-37.
 14. Piekorz Z., Bułatowicz I., Radzimińska A., Lewandowski A. Piekorz S.; Wpływ treningu hata-jogi na wartości ciśnienia tętniczego i częstości tętna. w: Medical and Biological Sciences, 2013,27/2,33-39.
 15. Piekorz Z., Lewandowski A., Polewany K., Bułatowicz I., Radzimińska A., Kowalik T., Ciesielska M., Zukow W.; Physical fitness of persons engaged in team sports games for wheelchairs. Journal of Health Sciences, 2013,3/5,557-578.
 16. Lewandowski A., Srokowska A., Piekorz Z., Ciesielska M., Piekorz Sz.; Individual professional properties of physiotherapists in the opinion of patients of private rehabilitation centre – research report. Journal of Health Sciences, 2013,3/13,11-25.
 17. Piekorz Z., Bułatowicz I., Siedlaczek M., Radzimińska A., Srokowski G., Janowiak-Maciejewska K., Lewandowski A., Srokowska A.; Health-oriented meaning of recreational hatha yoga physical activity – report on the research of UMK Torun tourism and recreation students. Journal of Health Sciences, 2013,3/13,248-258.
 18. Lewandowski A., Piekorz Z., Srokowska A., Gniadek K., Ciesielska M.; Rugby a sprawność fizyczna osób z tetraplegią. Journal of Health Sciences, 2013,3/13,372-383.
 19. Srokowska A., Srokowski G., Stępowska J., Lewandowski A., Nadolska A.; Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu według koncepcji Bobath. Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia. Red. Kalisz Z., Hagner-Derengowska M., Zukow W., Bydgoszcz, BSW, 2012,67-87.
 20. Srokowska A., Srokowski G., Lewandowski A., Stępowska J., Remplewicz J., Kowalik T.; Wózek inwalidzki w lokomocji osób niepełnosprawnych ruchowo. Dawna medycyna i weterynaria. Środowisko a człowiek. Felsmann M., Szarka Z., Felsmann M. (red.), Chełmno 2013,365-389.
 21. Srokowska A., Srokowski G., Lewandowski A., Stępowska, Śmiglewska M., Remplewicz J., Sarwińska J.; Sport szermierczy w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową. Dawna medycyna i weterynaria. Środowisko a człowiek. Felsmann M., Szarka Z., Felsmann M. (red.), Chełmno 2013,391-4015.
 22. Śmiglewska M., Cieślicka M., Lewandowski A., Stankiewicz B.; Wychowanie fizyczne a kompetencje zdrowotne według opinii studentów pierwszego roku wyższych uczelni. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 40,27-35, Wrocław 2013.
 23. Sarwińska J., Lewandowski A., Śmiglewska M., Klawe J.J.; Aktywność fizyczna wspomagająca zdrowie osób osadzonych w zakładzie karnym. Person-wellness, health and physical activity. ed. Hanna Żukowska, Grzegorz Barth, Alicja Kostencka, Mirosława Szark-Eckardt, Lena Vendikowa. Bydgoszcz: UKW, 2013, 120-131.
 24. Śmiglewska M., Kwaśnicka A., Lewandowski A., Mieleszkiewicz M., Sarwińska J.; Deklarowane i rzeczywiste potrzeby aktywności fizycznej kobiet wykonujących pracę o charakterze siedzącym. Person-wellness, health and physical activity. ed. Hanna Żukowska, Grzegorz Barth, Alicja Kostencka, Mirosława Szark-Eckardt, Lena Vendikowa. Bydgoszcz: UKW, 2013, 132-143.
 25. Lewandowski A., Skowron M., Lewandowski J., Piekorz Z., Ciesielska M.; Sports activity of people with disabilities as recognized by physiotherapy students. w: Medical and Biological Sciences, 2014,28/1, 23-28.
 26. Piekorz Z., Lewandowski A., Srokowska A., Bułatowicz I., Radzimińska A., Siedlaczek M., Strojek K., Zukow W.; Nadwaga a poziom gibkości młodzieży szkolnej – raport z badań. Journal of Health Sciences, 2014,04/04, 221-228.
 27. Śmiglewska M., Lewandowski A., Sarwińska J,; O procesie nauczania ruchu. Wybrane zagadnienia metodyki edukacji fizycznej. Wydanie drugie uzupełnione. ISBN 978-83-62611-76-8, Oficyna Wydawnicza – Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2015.
 28. Piekorz Z., Lewandowski A., Szarski K., Radzimińska A., Strojek K., Styczyńska H., Zukow W. Kontuzje i urazy w świadomości biegaczy długodystansowych. Journal of Education, Health and Sport 2017; 7 (3): 143-152.
 29. Piekorz Z., Lewandowski A., Radzimińska A., Weber-Rajek M., Siedlaczek M., Lulińska-Kuklik E., Moska W. Functional mobility and flexibility in young female swimmers. TRENDS in Sport Sciences 2017; 1 (24): 39-43
 30. Lewandowski A., Piekorz Z., Biernat K., Bukowska W., Radzimińska A., Zukow W. Bóle kręgosłupa osób uprawiających wioślarstwo. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):454-466.Działalność na rzecz środowiska:

 • Coroczna organizacja środowiskowego turnieju tenisa ziemnego, realizowanego jako mistrzostwa Uczelni otwarte dla pracowników ochrony zdrowia i Mistrzostw Uczelni w Narciarstwie Alpejskim. Trofeami zawodów są puchary Prorektora i Prezesa KU AZS.
 • Coroczna impreza integracyjna „Pożegnanie lata” realizowana w formie spływu kajakowego rzeką Brdą.
 • Współpraca w organizacji i realizacji imprezy integracyjnej „Dziecięce Graffiti” – Hala Łuczniczki w Bydgoszczy.

 • Integracyjny Spływ Kajakowy "Pożegnanie lata" 30 września 2017 r.
 • XII Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym 20 maja 2017 r.
 • Integracyjny Spływ Kajakowy "Pożegnanie lata" 1 października 2016 r.
 • XI Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym 21 maja 2016 r.
 • Integracyjny Spływ Kajakowy "Pożegnanie lata" 26 września 2015 r.
 • X Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym 30 maja 2015 r.
 • Integracyjny Spływ Kajakowy "Pożegnanie lata" 20 września 2014 r.
 • IX Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym 24 maja 2014 r. / 30 maja 2014 r.
 • Integracyjny Spływ Kajakowy "Pożegnanie lata" 28 września 2013 r.
 • VIII Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym 26 maja 2013 r.
 • VI Mistrzostwa UMK w narciarstwie alpejskim 24 lutego 2013 r.
 • Integracyjny Spływ Kajakowy "Pożegnanie lata" 29 września 2012 r.

 • VII Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym 27 maja 2012 r.