Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej

dr hab. n. o zdr.
Halina Zielińska-Więczkowska

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu

ul. Świętojańska 20
85-530 Bydgoszcz
pok. 23a, 23c        

tel. 52 585-54-27
tel. 52 585-54-28
fax 52 585-54-22


Sekretariat:

lic. Katarzyna Gorzelak
pok. 10
tel. 52 585-54-17

Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej

Pracownicy:

 • dr hab. n. o zdr. Halina Zielińska-Więczkowska - adiunkt
 • dr n. med. Hanna Trzcinska - asystent

dyżury >>Krótka historia jednostki

Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej została powołana w 1997 roku decyzją JM Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy (aktualna nazwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy). Pierwszym kierownikiem była Pani prof. dr hab. n. hum. Irena Wrońska. W latach 2004-2012 obowiązki kierownika pełniła Pani dr n. med. Mirosława Felsmann. W latach 2012-2016 Katedrą kierowała Pani dr hab. n. hum. Hanna Kostyło, prof. UMK. Od dnia 1 marca 2017 r. na p.o. Kierownika została powołana dr hab. n. o zdr. Halina Zielińska-Więczkowska.Działalność dydaktyczna:

W ramach Katedry realizowane są następujące przedmioty:

 • Pedagogika – dla studentów kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo i Fizjoterapia I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 • Pedagogika specjalna – dla kierunku Fizjoterapia I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • Dydaktyka szkoły wyższej: dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia/doktoranckich na WNoZ z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu
 • Dydaktyka medyczna – dla studentów kierunku Pielęgniarstwo II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • Podstawy dydaktyki – dla studentów kierunków: Ratownictwo medyczne i Optyka okularowa z elementami optometrii I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 • Life Long Learning – dla studentów kierunku Położnictwo II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • Nowoczesne metody nauczania E-learning – dla studentów kierunku Pielęgniarstwo II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • Przedmiot do wyboru: pedagogika z elementami dydaktyki medycznej – dla studentów kierunków: Elektroradiologia, Audiofonologia, Zdrowie publiczne I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 • Surdopedagogika – dla studentów kierunku Audiofonologia III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 • Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych – dla studentów I roku studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim
 • Szkolenie pedagogiczno-etyczno - dla studentów I roku studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim
 • Prowadzenie seminariów doktoranckich, magisterskich i licencjackich
Obecna tematyka badawcza:

 • Biografie edukacyjne lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych.
 • Całościowe funkcjonowanie jednostki na tle złożonych czynników medycznych, psychospołecznych i zasobów osobistych.
 • Wpływ czynników bio-psycho-społecznych i edukacyjnych na choroby przewlekłe i zachowanie człowieka.Studenckie koło naukowe:

Uprzejmie informuję, że dwa studenckie koła naukowe, tj. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej, po 14 latach pracy połączyły się w Studenckie Koło Naukowe Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
Trwają prace nad budową strony Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Dr Hanna Trzcinska jest założycielem i opiekunem dwóch Studenckich Kół Naukowych:Funkcje pełnione przez pracowników w towarzystwach naukowych, ważnych instytucjach

dr hab. Halina Zielińska-Więczkowska

 • członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

dr Hanna Trzcinska

 • członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu
 • recenzent w czasopiśmie amerykańskim "Pediatrics"
 • V-ce Kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009 – 2011)
 • Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (od 2004 roku i nadal)
 • Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (od 2004 roku i nadal)
 • V-ce Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Bydgoszczy (2000 – 2003)Najważniejsze publikacje pracowników Katedry

 • Halina Zielińska-Więczkowska, Waldemar Ciemnoczołowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik:
  The sense of coherence (SOC) as an important determinant of life satisfaction, based on own research, and exemplified by the students of University of the Third Age (U3A).
  Arch. Gerontol. Geriatr. 2012, 54 (1), e 38-241.
 • Halina Zielińska-Więczkowska, Marta Muszalik, Kornelia Kędziora-Kornatowska:
  The analysis of ageing and elderly age quality – in empirical research data based on University of the Third Age (U3A) students.
  Arch. Gerontol. Geriatr. 2012, Vol. 55 (1), e 195-199.
 • Halina Zielińska-Więczkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Waldemar Ciemnoczołowski:
  Evaluation of life quality in students of the University of the Third Age as compared to socio demographic factors and health.
  Arch. Gerontol. Geriatr. 2011, Vol. 53 (2), e 198-202.
 • Hanna Trzcinska, Brygida Zwierzchowska, Bartosz Kozłowski, Sebastian Derdowski, Grzegorz Przybylski:
  Analysis of the role of selected demographic and psychological variables (anxiety and depression) as the risk factors of inadequate control of bronchial astma.
  Ann Agric Environ Med. 2013; 20(3): 504–508.
  /artykuł od 2013 roku i nadal znajduje się na drugim miejscu Top Listy BioMedLib/
 • Katarzyna Maza, Hanna Trzcinska:
  Rola rodziny i instytucji oświatowo – wychowawczych w zapobieganiu postawom agresywnym u młodzieży szkolnej.
  W: Andrzej Borzęcki (red.) Zagrożenia środowiskowe. Lublin, 2013.
 • Hanna Trzcinska, Grzegorz Przybylski, Bartosz Kozłowski, Sebastian Derdowski:
  Analysis of the relation between level of asthma control and depression and anxiety.
  Med. Sci. Monitor 2012 Vol. 18 nr 3 s. CR190-CR194
  /artykuł od 2012 roku i nadal znajduje się na pierwszym miejscu Top Listy BioMedLib/
 • Hanna Trzcinska, Andrzej Dziedziczko:
  Allergic diseases among high school students with sick building syndrome in the background.
  Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 99-103

Nagrody

 • Dr hab. Halina Zielińska-Więczkowska - Indywidualna Nagroda Rektora UMK III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2012 roku.

Konferencje:

Dr n. med. Hanna Trzcinska - czynny udział w 40 konferencjach krajowych i zagranicznych.

Konferencje – prace wyróżnione:

 1. Hanna Trzcinska, M. Czech.
  Incidence of allergic diseases among private post-secondary school students in Bydgoszcz.
  W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". T. 1. Kazimierz Dolny, 26-28 IV 2007.
 2. Hanna Trzcinska, M. Czech.
  Risk factors relating to domestic environment and occurence of allergic disease symptoms.
  W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". T. 1. Kazimierz Dolny, 26-28 IV 2007.
 3. Hanna Trzcinska, S. Luzak.
  Health consciousness concerning allergic diseases among private secondary schools in Bydgoszcz.
  W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". T. 1. Kazimierz Dolny, 26-28 IV 2007.