Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej
Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

dr hab. n. med.
Małgorzata Krajnik

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek Przychodni Przyklinicznych
I piętro, p. 114

tel. (52) 585-34-62


Sekretariat:

mgr Sabina Panfilak
tel. (52) 585-34-61

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
 • dr n. hum. Anna Ratajska

Asystenci:

 • dr n. med. Anna Królikowska

 • dr n. o zdrowiu Anna Pyszora
     asystent dydaktyczny
     opiekun kierunku fizjoterapia
      dyżur: piątki 11:00-13:00  

 • dr n. med. Michał Graczyk
     opiekun kierunku lekarskiego
     dyżur: wtorki 11:00-13:00 

 • mgr piel. Agnieszka Jagielska

 • mgr piel. Damian Jagielski
     opiekun kierunku pielęgniarstwo
     dyżury w Katedrze: środy 10:00-12:00 (proszę uprzednio dzwonić)
Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Jednostka prowadzi następujące badania:

 • Ocena skuteczności miejscowo podawanej morfiny w opornym na leczenie bólu skórnym
 • Działanie przeciwbólowe TENS u chorych z zespołami obwodowego bólu neuropatycznego
 • Badanie farmakokinetyki morfiny podawanej drogą wziewną u chorych z dusznością wysiłkową w przebiegu choroby nowotworowej.
Działalność dydaktyczna:

Jednostka prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami:

 • VI rok, Wydział Lekarski z przedmiotu „Medycyna Paliatywna”
 • I i II rok Wydział Lekarski, zajęcia fakultatywne, przedmiot „Medycyna wobec końca życia”
 • V rok, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: fizjoterapia, studia stacjonarne, przedmiot „Ból, walka z bólem”
 • III rok, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: fizjoterapia, studia niestacjonarne, przedmiot „Ból, walka z bólem”
 • Wydział Nauk o Zdrowu, kierunek: Pielęgniarstwo, przedmiot "Opieka Paliatywna"


 
Na wszystkich zajęciach dydaktycznych realizowanych w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej
obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.
 


ENGLISH DIVISION >>


Informacje dla studentów KIERUNKU LEKARSKIEGO: 


Zgodnie z treścią seminariów prowadzonych dla kierunku lekarskiego w ramach przedmiotu "Medycyna paliatywna" - materiały dydaktyczne dotyczące dawkowania morfiny i benzodiazepin w duszności.

Informacje dla studentów kierunku PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO:

UWAGA! INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU POŁOŻNICTWO
Praktyka zawodowa odbywa się w Oddziale Medycyny Paliatywnej SU nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy.
Opiekunem praktyki jest mgr piel. Agnieszka Jagielska – pielęgniarka oddziałowa.
Proszę kontaktować się z opiekunem praktyk w celu ustalenia terminu odbycia praktyki zawodowej.
Dane do kontaktu: 
e-mail: agajag2014@gmail.com
tel. (52) 585-48-97

 
 
Studenci kierunku PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO poprzez swoich przedstawicieli (grupowy, starosta) proszeni są o kontakt e-mailowy z opiekunem kierunku mgr Damianem Jagielskim (kizoppal@cm.umk.pl) przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu Opieka paliatywna w celu omówienia organizacji zajęć.
 

 

Realizacja przedmiotu OPIEKA PALIATYWNA

 1. Kierunek Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, III rok, V i VI semestr, BYDGOSZCZ
 2. Kierunek Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, III rok, V i VI semestr, GRUDZIĄDZ
 3. Kierunek Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne, I stopnia, ścieżka B, II rok, III semestr
 4. Kierunek Położnictwo, studia stacjonarne, II stopnia, II rok
 5. Kierunek Położnictwo, studia niestacjonarne, II stopnia, II rok, III semestr


Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej zajmuje się również organizowaniem kursów z medycyny paliatywnej dla lekarzy z otwartą specjalizacją z onkologii klinicznej oraz specjalizujących się w zakresie medycyny paliatywnej.

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej jest siedzibą redakcji kwartalnika „Polska Medycyna Paliatywna” – jedynego w Polsce czasopisma podejmującego problematykę tej dyscypliny medycznej. Wydawana jest również seria książkowa „Postępy medycyny paliatywnej”, której pierwsza część „Duszność w chorobie nowotworowej” ukazała się drukiem w 2003 r.