Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej
Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

dr hab. n. med.
Małgorzata Krajnik, prof. UMK

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
segment A, II piętro

tel. 52 585 34 62
fax 52 585 39 98


Sekretariat:

mgr Sabina Panfilak
pok. 2.044
tel. 52 585 34 61

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
 • dr n. hum. Anna Ratajska

Wykładowcy:

 • lek. Anna Adamczyk

Asystenci:

 • dr n. o zdrowiu Anna Pyszora
     asystent dydaktyczny
     opiekun kierunku fizjoterapia
      dyżur: piątki 11:00-13:00  

 • dr n. med. Michał Graczyk - konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej
     opiekun kierunku lekarskiego
     dyżur: wtorki 11:00-13:00 

 • mgr piel. Agnieszka Jagielska

 • mgr piel. Damian Jagielski
     opiekun kierunku pielęgniarstwo
     dyżury w Katedrze: środy 10:00-12:00 (proszę uprzednio dzwonić)

 • lek. Agnieszka Nowakowska-ArendtHistoria jednostki

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej jako samodzielna jednostka powstała 1 października 2000 roku. Wcześniej (od 1996 r.) Zakład Opieki Paliatywnej stanowił część Katedry Lekarza Rodzinnego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Pierwszym kierownikiem jednostki był dr n. med. Zbigniew Żylicz (do 2007 r.). Obecnie funkcję kierownika Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej pełni dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK.Tematyka badawcza:

 1. Analiza scenariuszy umierania w chorobach ograniczających życie
 2. Wykorzystanie układów opioidowych w leczeniu bólu, duszności i kaszlu
 3. Monitorowanie kaszlu przy użyciu analizatorów całodobowych
 4. Holistyczna ocena chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową objętych opieką paliatywną
 5. Dylematy etyczne końca życia
 6. Układy opioidowe w sercu i układzie oddechowym człowieka
 7. Opieka paliatywna u pacjentów z niewydolnością serca.
 8. Zintegrowana opieka nad chorymi z zaawansowanym POChP.Działalność dydaktyczna:

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej kształci studentów z zakresu medycyny paliatywnej i opieki paliatywnej na kierunkach:

 • Lekarski, studia polskojęzyczne i anglojęzyczne – 6 rok (przedmiot „Medycyna paliatywna”)
 • Lekarski, studia polskojęzyczne i anglojęzyczne – 2 rok (przedmiot fakultatywny „Medycyna wobec końca życia)
 • Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, 1 stopnia, 3 rok oraz pielęgniarstwo niestacjonarne 1 stopnia (przedmiot „Opieka paliatywna)
 • Położnictwo, studia stacjonarne i niestacjonarne, 2 stopnia, 2 rok (przedmiot „Opieka paliatywna i hospicyjna w ginekologii”)
 • Fizjoterapia, studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia, 3 rok (przedmiot „Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej”)
 • Fizjoterapia, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia, 2 rok (przedmiot „Fizjoterapia w warunkach domowych”)
 • Ratownictwo medyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne, 1 stopnia, 2 rok (przedmiot „Opieka paliatywna w medycynie ratunkowej”)
 • Elektroradiologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, 1 stopnia, 3 rok (przedmiot „Opieka paliatywna”)

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej organizuje kursy obowiązkowe do realizacji specjalizacji z medycyny paliatywnej z zakresu, diagnostyki i leczenia bólu, zasad leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej oraz opieki paliatywnej nad chorymi na choroby nienowotworowe.INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 
Na wszystkich zajęciach dydaktycznych realizowanych w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej
obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.
 


ENGLISH DIVISION >>

Informacje dla studentów KIERUNKU LEKARSKIEGO: 


Zgodnie z treścią seminariów prowadzonych dla kierunku lekarskiego w ramach przedmiotu "Medycyna paliatywna" - materiały dydaktyczne dotyczące dawkowania morfiny i benzodiazepin w duszności.

Informacje dla studentów kierunku PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO:

Informacja dla 3 roku kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia
Zaliczenie poprawkowe oraz dla osób, które nie podeszły do zaliczenia w pierwszym terminie z przedmiotu „Opieka paliatywna” odbędzie się 01.06.2016 r. o godz. 8.00 w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej (sala 2.043).
Zgodnie z informacjami zawartymi w sylabusie, formą zaliczenia będzie test.

Pielęgniarstwo, 3 rok, studia stacjonarne, I stopień, grupa 4
Zajęcia z przedmiotu "opieka paliatywna" odbywać się będą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (budynek na wprost Katedry Medycyny Sądowej), segment A, II piętro.

Każdy student na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową:

 1. musi posiadać pełne umundurowanie
 2. aktualną książeczką zdrowia
 3. indywidualną kartę studenta z odbytych zajęć z przedmiotu "Opieka paliatywna"

Praktyka zawodowa odbywa się w Oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Opiekunem praktyki jest mgr piel. Agnieszka Jagielska – pielęgniarka oddziałowa.
Proszę kontaktować się z opiekunem praktyk w celu ustalenia terminu odbycia praktyki zawodowej.
Dane do kontaktu: 
e-mail: agajag2014@gmail.com
tel. 52 585-48-97

 
Studenci kierunku PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO poprzez swoich przedstawicieli (grupowy, starosta) proszeni są o kontakt e-mailowy z opiekunem kierunku mgr Damianem Jagielskim (kizoppal@cm.umk.pl) przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu Opieka paliatywna w celu omówienia organizacji zajęć.
 Realizacja przedmiotu OPIEKA PALIATYWNA - rok akademicki 2015/2016

 1. Kierunek Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia, III rok, V i VI semestr
 2. Kierunek Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne I stopnia, II rok (pomostowe), III semestr, ścieżka B


Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej zajmuje się również organizowaniem kursów z medycyny paliatywnej dla lekarzy z otwartą specjalizacją z onkologii klinicznej oraz specjalizujących się w zakresie medycyny paliatywnej.

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej jest siedzibą redakcji kwartalnika „Polska Medycyna Paliatywna” – jedynego w Polsce czasopisma podejmującego problematykę tej dyscypliny medycznej. Wydawana jest również seria książkowa „Postępy medycyny paliatywnej”, której pierwsza część „Duszność w chorobie nowotworowej” ukazała się drukiem w 2003 r.Najważniejsze publikacje:

 1. Krajnik M, Podolec Z, Zylicz Z, Jassem E. Air humidity may influence the aerosol distribution of normal saline administered by closed or vented nebulizers operated continuously or dosimetrically. J. Aerosol Med. Pulm. Drug Deliv. 2009 Vol. 22 nr 1 s. 1-6.
 2. Krajnik M, Sobański P, Makarewicz R, Neef C, Punt N, Zylicz Z. Morphine inhalation by cancer patients: a comparison of different nebulization techniques using pharmacokinetic, spirometric, and gasometric parameters. J. Pain Symptom Manage. 2009 Vol. 38 nr 5 s. 747-757.
 3. Krajnik M, Damps-Konstańska I, Górska L, Jassem E. A portable automatic cough analyser in the ambulatory assessment of cough. Biomed. Eng. Online 2010 Vol. 9 s. 1-9.
 4. Mousa S.A., Krajnik M, Sobański P, Kowalewski J, Bloch-Bogusławska E, Zylicz Z, Schafer M. Dynorphin expression, processing and receptors in the alveolar macrophages, cancer cells and bronchial epithelium of lung cancer patients. Histol. Histopatol. 2010 Vol. 25 s. 755-764.
 5. Krajnik M, Schafer M, Sobański P, Kowalewski J, Bloch-Bogusławska E, Zylicz Z, Mousa S.A. Enkephalin, its precursor, processing enzymes, and receptor as part of a local opioid network throughout the respiratory system of lung cancer patients. Hum. Pathol. 2010 Vol. 41 s. 632-642.
 6. Krajnik M, Schafer M, Sobański P, Kowalewski J, Bloch-Bogusławska E, Zylicz Z, Mousa S.A. Local pulmonary opioid network in patients with lung cancer: a putative modulator of respiratory function. Pharm. Rep. 2010 Vol. 62 s.139-149.
 7. Leppert W, Krajnik M, Wordliczek J. Delivery systems of opioid analgesics for pain relief: a review. Curr Pharm Des. 2013;19(41):7271-93.
 8. Sobanski P, Jaarsma T, Krajnik M., End-of-life matters in chronic heart failure patients. Curr Opin Support Palliat Care. 2014 Dec;8(4):364-70.
 9. Szczudlik A, Dobrogowski J, Wordliczek J, Stępień A, Krajnik M, Leppert W, Woroń J, Przeklasa-Muszyńska A, Kocot-Kępska M, Zajączkowska R, Janecki M, Adamczyk A, Malec-Milewska M. Diagnosis and management of neuropathic pain: review of literature and recommendations of the Polish Association for the study of pain and the Polish Neurological Society - part two. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(4):262-71
 10. Szczudlik A, Dobrogowski J, Wordliczek J, Stępień A, Krajnik M, Leppert W, Woroń J, Przeklasa-Muszyńska A, Kocot-Kępska M, Zajączkowska R, Janecki M, Adamczyk A, Malec-Milewska M. Diagnosis and management of neuropathic pain: review of literature and recommendations of the Polish Association for the study of pain and the Polish Neurological Society - part one. Neurol Neurochir Pol. 2014;48(6):423-35.
 11. Sobanski P, Krajnik M, Shaqura M, Bloch-Boguslawska E, Schäfer M, Mousa SA. The presence of mu-, delta-, and kappa-opioid receptors in human heart tissue. Heart Vessels. 2014 Jan 5
 12. Sobanski P, Krajnik M, Shaqura M, Bloch-Boguslawska E, Schäfer M, Mousa SA. The presence of mu-, delta-, and kappa-opioid receptors in human heart tissue. Heart Vessels. 2014 Jan 5Studenckie Koło Naukowe:

Przy Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej działa Studenckie Koło Naukowe, którego koordynatorem jest dr n. med. Michał Graczyk, a przewodniczącym jest student kierunku lekarskiego Paweł Flisiński (cobra44@wp.pl)

SKN realizuje projekt badawczy z zakresu postrzegania opieki paliatywnej oraz śmierci przez pacjentów objętych opieką.Pozostałe informacje:

Pani dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK pełni funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Od 2013 r. jest również Pełnomocnikiem Centrum Komunikacji Klinicznej w Collegium Medicum UMK. Ponadto jest Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Medycyna Paliatywna w Praktyce”.

Dr n. med. Michał Graczyk z dniem 23 marca 2015 r. został powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Ewę Mes na pięcioletnią kadencję na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej.