Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych
Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych

prof. dr hab. n. chem.
Jerzy Garbacz

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Dębowa 3
85-626 Bydgoszcz
I piętro, pok. 14, 15, 26

tel. 52 585-54-00
tel. 52 585-54-02
tel. 52 585-54-03


Sekretariat:

Magdalena Raczyńska
tel. wew. 23
tel. 52 585-54-01

Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych

Pracownicy:

  • prof. dr hab. n. chem. Jerzy K. Garbacz - kierownik
    tel. 52 585-54-01, wew. 26

  • dr n. med. Mariusz Kozakiewicz - adiunkt


Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Fizykochemia zjawisk powierzchniowych i międzyfazowych z uwzględnieniem procesów zachodzących w żywności.


Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

  1. A. Dąbrowski, P. Podkościelny, J. K. Garbacz:
    A New Method for Studying Adsorption from Binary Nonelectrolytic Liquid Mixtures on Homogeneous and Heterogeneous Solid Surfaces,
    Chem. Environ. Res. 9, 2000