Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej

prof. dr hab. n. med.
Irena Ponikowska-Adamczyk

Kierownik Katedry i ZakładuCiechocinek 87-720, ul. Leśna 3, Dom Zdrojowy (4 piętro)
Bydgoszcz 85-077, ul. Świętojańska 20, pokój 20a

tel. (54) 283-39-45
tel. (52) 585-54-16
tel. (52) 585-54-17
tel./fax (54) 283-39-15


Sekretariat:

mgr Aleksandra Sobczak
tel. (54) 283-39-45

Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Pracownicy:

 • dr n. med. Jacek Chojnowski - adiunkt KiZ Balneologii
 • dr n. med. Robert Szafkowski - asystent
 • lek. Agnieszka Seklecka - asystent
 • mgr Joanna Kędzierska - asystent
 • mgr Joanna Przybyszewska - asystent
 • mgr Szymon Siwacki - asystent
 • mgr Michał Tołodziecki - asystent

 • mgr Iwona Szczawińska - specjalista

 • mgr Iwona Osial - st. technik
 • Jadwiga Kacprzak - st. technik


Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 • Czynniki ryzyka miażdżycy i powikłań naczyniowych w cukrzycy, badania poznawcze, programy prewencyjne.
 • Optymalizacja leczenia zespołu stopy cukrzycowej z wykorzystaniem nowej metody - balneoozonoterapii i fizjoterapii.
 • Badanie nad wykorzystaniem czynników fizykalnych, balneologicznych i kinezyterapeutycznych w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych na tle miażdżycy.
 • Mechanizm działania i efekty lecznicze zabiegów balneofizykalnych -prace poznawcze i aplikacyjne.
 • Otyłość jako zespół zaburzeń metabolicznych - badania poznawcze i własne programy lecznicze (w tym leczenie zachowawczo - operacyjne ogromnej otyłości).
 • Badania nad markerami uszkodzenia śródbłonka u chorych na cukrzycę i u osób otyłych, w tym w zespole metabolicznym.
 • Optymalizacja leczenia owrzodzeń żylakowych podudzi z wykorzystaniem nowych metod balneofizykalnych.
 • Badanie nad wykorzystaniem zabiegów balneofizykalnych w gośćcu reumatoidalnym - badania aplikacyjne i studium porównawcze.
 • Osteoporoza własny program terapeutyczny i profilaktyczny z wykorzystaniem zabiegów balneofizykalnych i kinezyterapii.
 • Badania nad markerami obrotu kostnego pod wpływem zabiegów balneologicznych u chorych z osteopenią.
 • Opracowanie programów kinezyterapii w niedokrwieniu kończyn dolnych w zespole stopy cukrzycowej, osteoporozie.
 • Opracowanie nowych urządzeń, usprawnienie metod aplikacyjnych i rozwiązań technicznych w lecznictwie uzdrowiskowym.
 • Opracowanie własnej metody balneofototerapii do leczenia wybranych chorób dermatologicznych.
 • Krioterapia ogólnoustrojowa - wpływ na stan kliniczny i układ immunologiczny chorych.

KiZ Balneologii 1

Klinika Balneologii powstała w latach 80-tych. Początkowo była częścią Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu. A w 1992 roku, za kadencji J. M. Rektora prof. dr hab. Józefa Kałużnego, została włączona w struktury Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Lata pracy dydaktycznej i naukowej przyniosły znaczący dorobek Kliniki. Stworzono tutaj doskonałe warunki do prowadzenia badań i rozwoju naukowego. Dzięki temu placówka może poszczycić się opublikowaniem ponad 160 prac naukowych, wielu książek i podręczników. Zakończono tutaj 7 rozpraw doktorskich i 4 są w trakcie realizacji. Klinika wydaje również periodyk ”Balneologia Polska” .

KiZ Balneologii 2 Klinika zajmuje się Balneologią
pod względem naukowym i dydaktycznym:

 • Prowadzi szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej.
  Szkolenia podyplomowe prowadzone w Katedrze i Klinice Balneologii przeznaczone są dla lekarzy zatrudnionych w uzdrowiskach polskich oraz w zakładach fizjoterapii i fizykoterapii w lecznictwie pozauzdrowiskowym w kraju.
 • W ramach szkolenia specjalizacyjnego prowadzi kursy wprowadzający (3 tygodniowy) i doskonalący (2 tygodnie) oraz staże kliniczne indywidualne, które obowiązują w programie specjalizacyjnym.
 • Wydaje podręczniki i opracowania standardów medycznych dla potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego.
 • Organizuje zjazdy i kongresy wspólnie z Polskim Towarzystwem Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
 • W Klinice odbywają się egzaminy specjalizacyjne dla lekarzy z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej.

Profesor dr hab. Irena Ponikowska-Adamczyk pełni funkcje: