Katedra i Klinika Rehabilitacji
Katedra i Klinika Rehabilitacji

prof. dr hab. n. med.
Wojciech Hagner

Kierownik Katedry i Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
parter, pokój 33

tel. 52 585-43-30
tel./fax 52 585-40-42


Sekretariat:

mgr Ewelina Kozłowska - specjalista

Katedra i Klinika Rehabilitacji

pdfWniosek o przyjęcie do Kliniki Rehabilitacji93.63 KBPracownicy:

Adiunkci:

 • dr n. med. Iwona Głowacka-Mrotek

Asystenci:

 • dr n. med. Małgorzata Cisowska-Adamiak
 • dr n. med. Jarosław Hoffman
 • dr n. med. Ewa Kitschke
 • dr n. med. Alicja Krakowska
 • dr n. med. Justyna Stępowska
 • dr n. med. Iwona Szymkuć-Bukowska
 • lek. Krystian Kałużny, e-mail: krystian.kaluzny@cm.umk.pl
 • mgr Karolina Czechowska
 • mgr Łukasz Leksowski, e-mail: lukasz.leksowski@cm.umk.pl
 • mgr Karol Ogurkowski
 • mgr Piotr Porzych
 • mgr Dorota Ratuszek-Sadowska

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Magdalena Mackiewicz-Milewska
 • dr n. med. Krystyna Nowacka
 • dr n. med. Małgorzata Pyskir
 • dr n. med. Ewa Trela

Wykładowcy:

 • mgr Jolanta Dejewska
 • mgr Justyna Grada
 • mgr Joanna Sebastian
 • mgr Renata Sinkiewicz-Jaskólska

Pozostali pracownicy:

 • dr n. o zdr. Waldemar Miszewski - specjalista naukowo-techniczny


Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Anna Grabowska
 • mgr Anna Kałużna
 • lek. Krystian Kałużny
 • mgr Kajetan Konecki
 • mgr Anna Lewandowska
 • mgr Katarzyna Pietkun
 • mgr Joanna Simińska

Koordynator ds. praktyk studenckich:

 • mgr Karol Ogurkowski
 • zastępca: dr n. med. Iwona Głowacka-Mrotek

docDyżury osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami w Katedrze Rehabilitacji55.5 KBINFORMACJE DLA STUDENTÓW:

 Programy nauczania:

Fizjoterapia:

Pielęgniarstwo:

Lekarski:

pdfRegulamin obowiązujący studentów w Katedrze i Klinice Rehabilitacji67.92 KBKrótka charakterystyka:

Katedra i Klinika Rehabilitacji zajmuje się wielokierunkową działalnością naukową, dydaktyczną i leczniczą. Kształcimy studentów kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz studentów kierunku lekarskiego. Ponadto w Katedrze i Klinice Rehabilitacji realizowane jest szkolenie podyplomowe lekarzy i magistrów fizjoterapii. W ramach działalności leczniczej prowadzimy rehabilitację neurologiczną pacjentów po urazach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, po udarach mózgu, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Ponadto wykonujemy rehabilitację ogólnoustrojową.

Działalność naukowa to liczne prace m.in. monografie tj. „Terapeutyczna moc rozciągania mięśni” , "Ręka reumatoidalna" oraz podręcznik akademicki „Zarys Propedeutyki Fizjoterapii”, które przeznaczone są dla studentów i lekarzy różnych specjalności, dla fizjoterapeutów, neuropsychologów. W 2011 r. zespół Katedry Rehabilitacji opracował rozdział 6 podręcznika pod redakcją prof. W. Kasprzaka pt. ”Fizjoterapia kliniczna” pod tytułem „Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii”.

Główne kierunki badań naukowych to:

 • ocena funkcji chodu,
 • ocena wpływu czynników fizjoterapeutycznych na efektywność leczenia chorych,
 • ocena układu krzepnięcia u pacjentów po urazach kręgosłupa,
 • wielopłaszczyznowa biomechaniczna analiza ruchomości kręgosłupa,
 • ocena pracy systemu kontroli postawy przy pomocy platform stabilometrycznych,
 • ocena skuteczności rehabilitacji po urazach czaszkowo – mózgowych, urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
 • wpływ czynników fizykalnych na funkcje izolowanych tkanek zwierząt doświadczalnych,
 • zagadnienia procesów poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wykonawczych,
 • znaczenie odciążenia w analizie ruchowej u osób z paraplegią,
 • profilaktyka i leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Katedrze i Klinice Rehabilitacji wielu lekarzy medycyny oraz magistrów fizjoterapii obroniło prace doktorskie oraz uzyskało specjalizację z rehabilitacji medycznej i fizjoterapii.Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Correlation between postural stability and strength of lower body extremities of women population living in long-term care facilities.
  M. Wiącek, Wojciech Hagner, M. Hagner-Derengowska, B. Bluj, M. Drozd, J. Czereba, I.Z. Zubrzycki.
  Arch. Gerontol. Geriatr. 2009 Vol. 48 nr 3 s. 346-349.

 2. Deterioration of basic coordinative parameters defines life quality of eldery.
  M. Wiącek, Wojciech Hagner, M. Hagner-Derengowska, B. Bluj, J. Czereba, M. Drozd, I.Z. Zubrzycki.
  Arch. Gerontol. Geriatr. 2009 Vol. 49 nr 2 s. 212-214.

 3. Patients with venous disease benefit from manual lymphatic drainage.
  P. Molski, Roman Ossowski, Wojciech Hagner, Stanisław Molski.
  Int. Angiol. 2009 Vol. 28 nr 2 s. 151-155.

 4. Ostry niedowład czterokończynowy o nieustalonej etiologii - opis przypadku.
  Iwona Szymkuć, S. Lach-Inszczak, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Wojciech Hagner.
  Med. Biol. Sci. 2009 T. 23 nr 1 s. 99-103.

 5. Changes in level of VO2max, blood lipids, and waist circumference in the response to moderate endurance training as a function of ovarian aging.
  Wojciech Hagner, M. Hagner-Derengowska, M. Wiącek, I.Z. Zubrzycki.
  Menopause 2009 Vol. 16 nr 5 s. 1009-1013.

 6. Częstość występowania zakrzepicy żylnej u pacjentów unieruchomionych po urazach rdzenia kręgowego i ciężkich uszkodzeniach mózgu.
  Magdalena Mackiewicz-Milewska, S. Lach-Inszczak, Witold Hryncewicz, Stanisław Pilecki, Wojciech Hagner, Grażyna Dymek, Iwona Szymkuć.
  Pol. Przegl. Chir. 2009 T. 81 nr 4 s. 326-336.

 7. Miejsce fleboscyntygrafii w diagnostyce obrazowej układu żylnego kończyn dolnych.
  Stanisław Pilecki, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Marcin Gierach, S. Lach-Inszczak, Wojciech Hagner, Roman Junik.
  Pol. Przegl. Chir. 2009 T. 81 nr 4 s. 375-388.

 8. Zmiany w postawie ciała u dzieci w pierwszych trzech latach nauki szkolnej.
  Wojciech Hagner, D. Bąk, M. Hagner-Derengowska.
  Forum Med. Rodz. 2010 T. 4 nr 4 s. 167-170.

 9. Heterotopic ossification following cardiac arrest and hypoxic brain damage.
  M. Mickiewicz-Milewska, S. Junk, S. Lach-Inszczak, S. Borland, I. Szymkuć, J. Ciesiński, M. Lisowska-Adamiak, W. Hagner, W. Lasek
  Int. J. Ther. Rehabil. 2010 vol.17 nr. 4 s. 180-185

 10. Tętniak aorty piersiowej - powikłanie po stabilizacji transpedikularnej odcinka. Th5-Th7 - opis przypadku.
  Magdalena Mackiewicz-Milewska, S. Lach-Inszczak, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, A. Pufal, Wojciech Hagner.
  Kwart. Ortop. 2010 z. 1 s. 167-172.

 11. Effectiveness of the rehabilitation process and return to Professional activity In patients operates on due to cervical discopathy or lumbag discopathy.
  K. Latacka, W. Hagner, K. Nowacka, L. Grzelak.
  Med. Biol. Sci. 2010 T. 24s. 27-32

 12. Envionmental factors of the intervertebral disc disorder in patients after surgical treatment of the cervical and lumbosacral discopathy.
  M. Ciesielska, K. Nowacka, Z. Siedlecki, P. Winkler, W. Beuth, G. Jóźwiak, M. Sasinowska, W. Hagner
  Med. Biol. Sci. 2010 T. 24 nr. 4s. 13 - 17

 13. Parametry antropometryczne i biochemiczne pacjentów z otyłością poddanych diecie i treningowi nordic walking.
  Olszewska-Słonina Dorota M., Rajewski P., Woźniak Alina, Hagner-Derengowska M., Hagner Wojciech.
  Med. Metabol. 2010 T. 14 nr 1 s. 27-37.

 14. Ekscentracja guzowatości piszczeli jako cenny objaw diagnostyczny i problem kliniczny w praktyce fizjoterapeutycznej.
  Wojciech Hagner, T. Borowski.
  Prakt. Fizjoter. Rehab. 2010 nr 1 s. 50-53.

 15. Kliniczne aspekty funkcjonalnego skrócenia mięśnia brzuchatego łydki (cz. 1).
  T. Borowski, Wojciech Hagner, I. Iwicka.
  Prakt. Fizjoter. Rehab. 2010 nr 7-8 s. 67-69.

 16. Heterotopic ossification after hypoxic brain damage.
  Magdalena Mackiewicz-Milewska, S. Jung, S. Lach-Inszczak, Wojciech Hagner, Iwona Szymkuć, Jakub Cieściński, M. Cisowska-Adamiak, Władysław Lasek, S. Borland.
  Poster and communications from the 17th ESPRM European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine.
  XXXVIII SIMFER National Congress. Venice, 23-27 V 2010. s. 226-229.

 17. Measures of menopause driven differences in levels of blood lipids, follicle-stimulating hormone, and luteinizing hormone in women aged 35 to 60 years: National Health and Nutrition Examination Survey III and National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2002 study.
  M. Wiącek, Wojciech Hagner, I.Z. Zubrzycki.
  Menopause 2011 Vol. 18 nr 1 s. 60-66.

 18. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po urazie czaszkowo-mózgowym leczonym operacyjnie.
  Renata Sinkiewicz-Jaskólska, F. Jaskólski, Wojciech Hagner, Jolanta Dejewska, Justyna Grada, M. Wiącek-Zubrzycka, M. Hagner-Derengowska.
  Pielęg. Chir. Angiol. 2011 Vol. 5 nr 1 s. 7-12

 19. Changes in body posture in children between the 10th and 13th years of age.
  Wojciech Hagner, D. Bąk, M. Hagner-Derengowska.
  Pol. Ann. Med. 2011 Vol. 18 nr 1 s. 76-81.

 20. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii.
  Wojciech Hagner, Krystyna Nowacka.
  Fizjoterapia kliniczna. Red. nauk. W. Kasprzak. Warszawa: PZWL, 2011 s. 366-401.