Katedra i Klinika Geriatrii
Katedra i Klinika Geriatrii

prof. dr hab. n. med.
Kornelia Kędziora-Kornatowska

Kierownik Katedry i Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
segment D, II piętro

tel. 52 585-49-00
tel. 52 585-72-40
fax 52 585-49-21


Sekretariat:

p. 2.067 - mgr Agata Klawikowska,
p. 2.074 - Iwona Kapelińska, inż. Dagmara Talbierz

Katedra i Klinika Geriatrii

Pracownicy:

 • dr hab. n. o zdr. Marta Muszalik - adiunkt
 • dr n. o zdr. Monika Biercewicz - adiunkt
 • dr n. med. Jadwiga Główczewska - adiunkt
 • dr n. med. Małgorzata Rozwodowska - starszy wykładowca
 • dr n. med. Marta Podhorecka - asystent
 • dr Michalina Radzińska - asystent
 • dr n. med. Joanna Robaczewska - asystent
 • lek. Emilia Główczewska-Siedlecka - asystent
 • lek. Klara Nicpoń-Nożewska - asystent
 • mgr psychologii Anna Polak-Szabela - asystent
 • mgr Elżbieta Włodarczyk - asystent
 • mgr Elżbieta Zawada - asystent
 • mgr Marta Sucharska-Szymkowiak - wykładowca


Dr hab. Marta Muszalik pełni funkcję adiunkta dydaktycznego Katedry i Kliniki Geriatrii.
Dr Monika Biercewicz pełni funkcję koordynatora praktyk studentów kierunku pielęgniarstwo III r. lic. dz.
Mgr Marta Sucharska-Szymkowiak odpowiada za wpisy do systemu USOS.


Pozostali pracownicy Kliniki (etatowi pracownicy szpitala)

 • lek. Joanna Kołakowska
 • lek. Hanna Kubik-Świerczyńska
 • mgr rehabilitacji Dominika Gębka
 • lek. Katarzyna Kałka
 • lek. Katarzyna Zielińska-Tomków

Rezydenci:

 • lek. Joanna Książak
 • lek. Vasyl Kostiuk
 • lek. Katarzyna Mądra-Gackowska
 • lek. Ewelina Nesteruk
 • lek. Sylwia Ziółkowska
 • lek. Yana Rudakevych
 • lek. Zbigniew Tomczak

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Ewa Alska
 • mgr Oliwia Beck
 • mgr Natalia Ciesielska
 • lek. Sylwia Ferenc
 • mgr Dominika Gębka
 • lek. Emilia Główczewska-Siedlecka
 • mgr Alina Jaroch
 • mgr Agnieszka Kudanowska
 • mgr Mateusz Łakomski
 • lek. Katarzyna Mądra-Gackowska
 • lek. Ewelina Nesteruk
 • mgr Radosław Perkowski
 • mgr Joanna Wydra
 • lek. Remigiusz Sokołowski
 • mgr Wojciech Stemplowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ilona Grzeszak, tel. 52 585-49-03

Dyżury pracowników >>Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 1. stres oksydacyjny a proces starzenia się oraz udział reaktywnych form tlenu w etiopatogenezie chorób wieku podeszłego;
 2. jakość życia pacjentów przewlekle chorych;
 3. ocena sprawności funkcjonalnej i poznawczej pacjentów geriatrycznych;
 4. potrzeby zdrowotne i problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze pacjentów w starszym wieku.Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia, dietetyka, położnictwo). Tematyka ćwiczeń, zajęć seminaryjnych i wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu gerontologii, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.Informacje dla studentów:

 1. Przedmiot: pielęgniarstwo geriatryczne, kierunek: pielęgniarstwo III r., studia stacjonarne I stopnia
 2. pdfPlan zajęć 2017/2018, kierunek lekarski V i VI rok370.14 KB

 3. pdfSylabus, przedmiot: Geriatria, kierunek lekarski, 5 rok554.58 KB

 4. pdfSylabus, subject: Geriatrics, Faculty of Medicine, Students of medicine V year431.84 KB

 5. pdfKoordynatorzy przedmiotów prowadzonych w Katedrze i Klinice Geriatrii210.4 KB

 6. pdfTematy do samokształcenia dla studentów III roku pielęgniarstwa stacjonarnego I stopnia - przedmiot: geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne323 KB

 7. docLiteratura obowiązkowa dla studentów kierunku pielęgniarstwo i zdrowie publiczne29.00 KB

 8. docStudium pielęgnowania pacjenta w starszym wieku134.00 KB

 9. Przy Katedrze i Klinice Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu działa
  Studenckie Koło Geriatrii Interdyscyplinarne >> 
Historia Katedry i Kliniki Geriatrii

Katedra i Klinika Geriatrii została powołana w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dnia 23.10.2000 roku zarządzeniem nr 22/2000 Rektora Akademii Medycznej. Powstała jako jedna z niewielu tego typu placówek w kraju i zarazem jedyna w regionie. Natomiast uroczyste otwarcie Kliniki miało miejsce 17 marca 2002 r. Organizatorem Katedry i Kliniki Geriatrii została prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, która do chwili obecnej pełni funkcję kierownika. W Katedrze i Klinice Geriatrii zatrudnionych jest 11 pracowników naukowo-dydaktycznych (dr n. med. Jadwiga Główczewska, dr hab. n. med. Marta Muszalik, dr n. med. Małgorzata Rozwodowska, dr n. med. Marta Podhorecka, dr n. o zdr. Monika Biercewicz, mgr psychologii Anna Polak-Szabela, mgr Marta Sucharska-Szymkowiak, dr n. med. Joanna Robaczewska - asystent, lek. Emilia Główczewska-Siedlecka - asystent, lek. Klara Nicpoń-Nożewska - asystent, mgr Elżbieta Zawada - asystent). Pozostali etatowi pracownicy kliniki to: lek. Joanna Kołakowska, lek. Hanna Kubik-Świerczyńska, mgr fizjoterapii Dominika Gębka, lek. Joanna Kołakowska, lek. Katarzyna Kałka, lek. Katarzyna Zielińska-Tomków.

Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni od początku istnienia jednostki mgr Ilona Grzeszak, która kieruje zespołem 23 pielęgniarek, 9 opiekunów medycznych, 2 sanitariuszy i 3 sekretarek zatrudnionych w Oddziale. Klinika posiada w swym składzie 40 łóżkowy Oddział diagnostyczno-obserwacyjno-leczniczy oraz bazę zabiegową i dydaktyczną. Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym (60+) wymagające całościowej oceny geriatrycznej (COG). W ramach COG wykonywane są: klasyczne badania lekarskie, ocena sprawności funkcjonalnej (podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego), ocena stanu fizycznego (w zakresie chodu i równowagi), ocena stanu psychicznego (badanie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego) oraz ocena socjalno-ekonomiczna. W Klinice wykonywana jest rehabilitacja geriatryczna oraz badania przesiewowe w zakresie ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku. Ponadto pacjenci są konsultowani przez psychologa w kierunku zaburzeń otępiennych, zespołów depresyjnych, lękowych i innych.Towarzystwa naukowe:

Przy Katedrze i Klinice Geriatrii działają dwa oddziały następujących towarzystw naukowych:

 • Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego towarzystwa Gerontologicznego
 • Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński.Współpraca krajowa i zagraniczna:

Pracownicy Katedry Geriatrii współpracują z przedstawicielami następujących uczelni w Polsce i zagranicą:

 1. Department of Nursing Science, Medical University of Graz, Austria
 2. NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, The Netherland
 3. Catholic University Rožomberok, Faculty of Health, Slovakia
 4. Università Campus Bio-Medico di Roma, Italy
 5. Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany
 6. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 7. Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 8. Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 9. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 10. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Medyczny w LublinieNajważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Wybrane zagadnienia onkologiczne wieku podeszłego. T. 1
  Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, Marcin Porzych
  Bydgoszcz: UMK CM, 2006, 133 s.

 2. Pielęgniarstwo w geriatrii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych.
  Monika Biercewicz, Maria T. Szewczyk, Robert Ślusarz
  Warszawa: BORGIS, 2006, 126 s.

 3. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku: podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik
  Lublin: Wydaw. Czelej, 2007, 392 s.

 4. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Skolmowska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 398 s.

 5. Repetytorium z pielęgniarstwa: podręcznik dla studiów medycznych.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 481 s.

 6. Problemy wielokulturowości w medycynie.
  E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 395 s.

 7. Opieka nad osobami starszymi: przewodnik dla zespołu terapeutycznego.
  redakcja: M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2016
  (rozdziały autorskie)

 8. Psychogeriatria.
  redakcja: M. Cybulski, N. Waszkiewicz, E. Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2017

Pozostałe publikacje pracowników Katedry i Kliniki znajdują się w zbiorach Biblioteki Medycznej CM.Katedra i Klinika Geriatrii
organizowała
II Ogólnopolską konferencję naukową
„Geriatria i Medycyna Paliatywna”
Bydgoszcz, 3 czerwca 2017 r.
więcej informacji o konferencji 03.06.2017 r. >>Katedra i Klinika Geriatrii
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski
organizowały
Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy
- stan aktualny i przyszłość”

Bydgoszcz, 29 maja 2015 r.
więcej informacji o konferencji 29.05.2017 r. >>


 
Katedra i Klinika Geriatrii
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum UMK
była współorganizatorem
międzynarodowej konferencji
20 ROKOV AGENTÚR DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU
20-21 marca 2014 r. Koszyce, Słowacja
Program konferencji  198.60 KB