Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela
budynek główny, VI piętro

tel. 52 365-52-84
tel./fax 52 371-49-12


Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

W skład Katedry wchodzi:

 • Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania


Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 • dr n. med. Krzysztof Grad - straszy wykładowca
  dyżur: środa 11.00 - 13.00

 • dr n. med. Alina Sokup - starszy wykładowca
  dyżur: wtorek 11.00 - 13.00

 • dr n. med. Jarosław Koza - asystent
  dyżur: środa 11.00 - 13.00

 • dr n. med. Małgorzata Pujanek - asystent
  dyżur: poniedziałek 11.00 - 13.00

 • lek. Piotr Sikorski - asystent
  dyżur: wtorek 11.00 - 13.00

 • mgr Małgorzata Szamocka - asystent
  dyżur: piątek 11.00 - 13.00

Studia doktoranckie:

 • mgr dietetyki Agnieszka Augustyniak
 • mgr zdrowia publicznego Janina Brudny
 • mgr dietetyki Monika Ameryk
 • lek. Joanna Wiśniewska-SwiątekNa Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy utworzono z dniem 1 grudnia 1988 r. Klinikę Chorób Wewnętrznych. W dniu 1 lipca 1989 roku na p.o. kierownika Kliniki powołano dr n. med. Macieja Świątkowskiego. Z dniem 1 września 1991 roku na Wydziale Lekarskim utworzono Katedrę i Klinikę Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych uprzednio zmieniając nazwę Kliniki Chorób Wewnętrznych na Klinikę Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych i następnie włączając ją do nowo utworzonej Katedry. 1 lutego 1994 roku Rektor AM w Bydgoszczy powołał dr hab. n. med. Macieja Świątkowskiego na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki. Na podstawie zarządzenia Rektora AM w Bydgoszczy z dniem 20 listopada 2000 r. zmieniono nazwę Katedry na: Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, a z dniem 2 kwietnia 2002 roku przeniesiono Katedrę z Wydziału Lekarskiego na Wydział Nauk o Zdrowiu. Zarządzeniem Rektora UMK z dnia 23 września 2014 roku przekształcono dotychczasową Katedrę w Katedrę Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania.

W powstałej z dniem 1 października 2014 roku Katedrze Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania funkcjonuje Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania. Siedzibą Kliniki jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Klinika prowadzi działalność usługowo-leczniczą w ramach 21-łóżkowej Kliniki, Poradni Gastrologicznej, Szpitalnego Zakładu Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Specjalistycznej Pracowni Endoskopii Klinicznej i Badawczej, Pracowni Ultrasonograficznej z Ultrasonografią Endoskopową, Pracowni Motoryki Przewodu Pokarmowego oraz Pracowni Leczenia Biologicznego.

Klinika wyposażona jest w:

 • wideogastroskopy,
 • wideoduodenoskopy,
 • wideokolonoskopy,
 • wideoendoskop z ultrasonografią endoskopową,
 • aparaturę do badań manometrycznych wysokiej rozdzielczości i pH-metrycznych z impedancją,
 • ultrasonograf.Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 • Kolonoskopia przesiewowa w wieku średnim i podeszłym w wykrywaniu wczesnych postaci raka jelita grubego,
 • Przydatność kolonografii – KT w wykrywaniu wczesnego raka jelita grubego,
 • Wpływ sposobu żywienia, stanu odżywienia i wartości odżywczej żywności na występowanie gruczolaków i raków jelita grubego,
 • Wpływ żywienia i aktywności fizycznej na wyniki leczenia oraz jakość życia u chorych na nieswoiste zapalenie jelit,
 • Promocja zdrowia i profilaktyka pierwotna zaburzeń odżywiania na każdym etapie życia człowieka poprzez poprawę jakości żywności oraz sposobu żywienia i aktywności fizycznej,
 • Terapia żywieniowa w leczeniu i profilaktyce chorób dieto zależnych poprzez poprawę jakości żywności, sposobu żywienia i nawyków żywieniowych,
 • Spersonalizowana terapia żywieniowa zintegrowana z klinicznymi metodami leczenia i profilaktyką chorób nowotworowych, chorób metabolicznych i innych schorzeń dietozależnych poprzez poprawą jakości żywności, sposobu żywienia i aktywności fizycznej,
 • Zanieczyszczenia oraz obecność substancji dodatkowych w nowych produktach żywieniowych stosowanych w żywieniowej opiece skoordynowanej w chorobach dietozaleznych,
 • Zapobieganie niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Grzyby i mikotoksyny w chorobach przewodu pokarmowego,
 • Przeznabłonkowe prądy jonowe, motoryka przewodu pokarmowego, procesy jelitowego wchłaniania i sekrecji,
 • Opracowanie metody oceny aktywności motorycznej nabłonka na potrzeby czynnościowych badań endoskopowych przewodu pokarmowego.Działalność dydaktyczna:

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia, seminaria, wykłady, seminaria doktoranckie i magisterskie, wykłady monograficzne, promotor i recenzent prac magisterskich, opiekun prac licencjackich, opiekun studentów na dyżurach lekarskich, praktykach wakacyjnych.
Prowadzimy zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Lekarskiego, a także dla studentów zagranicznych w ramach wymiany „Erasmus”.

Realizujemy dydaktykę z 11 przedmiotów dla studentów UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, Io i IIo w zakresie:

 • „Choroby wewnętrzne - diagnostyka ogólna” dla studentów III roku kierunku lekarskiego,
 • „Choroby wewnętrzne - gastroenterologia” dla studentów IV roku kierunku lekarskiego,
 • „Choroby wewnętrzne” dla studentów VI roku kierunku lekarskiego;
 • „Kliniczny zarys chorób - choroby wewnętrzne” dla studentów II roku, studiów Io, stacjonarnych, niestacjonarnych i w ośrodku zamiejscowym z kierunku dietetyka,
 • „Żywienie kliniczne - choroby wewnętrzne” dla studentów III roku, studiów Io, stacjonarnych, niestacjonarnych z kierunku dietetyka,
 • „Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych - dietoterapia chorób niezakaźnych” dla studentów I roku, studiów IIo, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku dietetyka
 • „Medycyna ratunkowa - stany zagrożenia układu pokarmowego i metaboliczne” dla studentów II roku, studiów Io stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku ratownictwo medyczne


Studenci po zakończeniu zajęć posiadają wiedzę i umiejętności przydatne w wykonywaniu takich zawodów medycznych jak: lekarz, dietetyk i ratownik medyczny.Materiały dla studentów:

Sylabusy dla studentów III, IV i VI roku kierunku lekarskiego dostępne są w systemie USOS.

 1. docKliniczny zarys chorób - Choroby wewnętrzne - kierunek: dietetyka, II rok, I st.45.00 KB
 2. docŻywienie kliniczne: Choroby wewnętrzne - kierunek: dietetyka, III rok, I st.50.50 KB
 3. docDietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych: dietoterapia chorób niezakaźnych - kierunek: dietetyka, II stopnia, I rok43.50 KB
 4. docMedycyna ratunkowa: Stany zagrożenia układu pokarmowego. Stany zagrożenia metaboliczne - kierunek: ratownictwo medyczne, II rok35.00 KBNajważniejsze publikacje:

 1. Świątkowski M.: Alergia pokarmowa. Medipress, 1999; 4, 1, 24-33.
 2. Świątkowski M. i wsp.: Aktywacja krzepnięcia krwi u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Pol. Arch. Med. Wewn., 2000, 53, 47-51.
 3. Świątkowski M. i wsp.: Parameters of the functional and morphological status of the upper digestive tract in alcohol-dependent male patients with depression and alexithymia in the context of autonomic nervous system activity and nitric oxide plasma level. Med Sci Monit 2004,10,2,68-74.
 4. Świątkowski M. i wsp.: The effect of eight weeks of rabeprazole therapy on esophageal pH and motility and nitric oxide plasma level in patients with erosive esophagitis. Med Sci Monit. 2004, 10, 2, 46-51.
 5. Reguła J., Rupiński M., Kraszewska E., Polkowski M., Pachlewski J., Orłowska J., Nowacki P., Butruk E., Kłopocka M., Banaszkiewicz Z., Świątkowski M. i inni: Colonoscopy in colorectal -cancer screening for detection of advanced neoplasia: New Engl. J. Med. 2006, 355, 18, 1863-1872.
 6. Kłopocka M., Budzyński J., Świątkowski M., Pulkowski G., Ziółkowski M.: Systemic and metabolic changes observed in alcohol dependent male patients after alcohol withdrawal. W: Trends in alcohol abuse and alcoholism research. Ed. R. Yoshida. New York: Nova Science Publishers, 2006, 67-122.
 7. Meder A., Świątkowski M., Meder G., Koza J.: Quality of life and coexisting anxiety-depressive disorders in patients with inflammatory bowel disease during relapse and a further 11 months observation. Gastroenterol. Pol. : 2010, 17, 4, 273-279.
 8. Świątkowski M., Meder A., Sobczyński L., Koza J., Szamocka M., Brudny J.: The screening program for the early colorectal cancer detection performed at the Gastroenterology Department of Nicolaus Copernicus University in Toruń Collegium Medicum in Bydgoszcz in 2000-2009: Gastroenterol. Pol. 2010, 17, 6 , 410-415.
 9. Świątkowski M., Meder A., Sobczyński L., Koza J., Szamocka M., Brudny J., Korenkiewicz J.: An analysis of quality in screening colonoscopy. Med. Sci. Tech. 2013 Vol. 54 s. 1-6.
 10. Świątkowski M., Meder A., Sobczyński L., Koza J., Szamocka M., Brudny J., Korenkiewicz J.: Serrated polyps detected during screening colonoscopies: Współ. Onkol. 2014, 18, 1, 54-58.
 11. Sokup A., Ruszkowska B., Góralczyk B., Góralczyk K., Szymański M., Grabiec M., Rość D.: Elevation of sE-selectin levels 2–24 months following gestational diabetes Is associated with Early cardiometabolic risk in nondiabetic women. - Int. J. Endocrinol. 2012, Vol. 2012, 1-6.
 12. Sokup A., Ruszkowska-Ciastek B., Walentowicz-Sadłecka M., Grabiec M., Rość D.: Gestational diabetes mellitus worsens the profile of cardiometabolic risk markers and decrease indexes of beta-cell function independently of insulin resistance in nondiabetic women with a parental history of type 2 diabetes. J. Diabetes Res. 2014 Vol. 2014, 1-8.
 13. Pujanek M., Bronisz A., Małecki P., Junik R.: Pathomechanisms of the development of obesity in some endocrinopathies - an overview. Endokrynol. Pol. 2013, 64, 1, 150-155.
 14. Gierach M., Gierach J., Skowrońska A., Rutkowska E., Spychalska M., Pujanek M., Junik R.: Hashimoto`s thyroiditis and carbohydrate metabolism disorders in patients hospitalised in the Department of Endocrinology and Diabetology of Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz between 2001 and 2010. Endokrynol. Pol. 2012,63,1,14-17.
 15. Koza J., Świątkowski M, Hołyńska I., Piskorska E., Kaczorowski P., Meder A., Tyrakowski T.: Reduced sodium ion reabsorption after serotonin can be responsible for secretory diarrhoea intensification, Gut, 2011, 60, 3, 171.Konferencje organizowane przez Katedrę:

 1. Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych – konferencja inauguracyjna. Bydgoszcz, 23 kwietnia 2013 r.
 2. Bydgoszcz miastem promującym zdrowe odżywianie. Bydgoszcz, 7 maja 2014 r.,
 3. Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych – stan wiedzy po roku, Bydgoszcz, 13 czerwca 2014 r.