Pracownicy dziekanatu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Jagiellońska 13-15

 

Kierownik
mgr Katarzyna Bartoszewska, p. 16, tel. (52) 585-34-50

Z-ca Kierownika:
mgr inż. Ewa Szczepańska, p. 15, tel. (52) 585-34-37

 • sprawy kadrowe pracowników Wydziału
 • przygotowywanie i obsługa administracyjna posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • koordynowanie planów i programów nauczania
 • rozliczanie godzin dydaktycznych

mgr Joanna Tyburczy, p. 15, tel. (52) 585-34-37

 • koordynowanie planów i programów nauczania
 • rozliczanie godzin dydaktycznych (praktyki, prace dyplomowe)
 • przygotowywanie i obsługa administracyjna posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • sprawy bieżące

mgr inż. Agnieszka Głowacka, p. 14, tel. (52) 585-34-50

 • sprawy finansowe Wydziału
 • współpraca z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą CM w zakresie działalności statutowej, badań własnych i grantów
 • delegacje służbowe studentów i pracowników Wydziału (wystawianie i ewidencja)
 • obsługa administracyjna przewodów doktorskich
 • sprawy bieżące

Obsługa administracyjna studentów:

mgr inż. Marzena Bukolt, p. 17, tel. (52) 585-36-65

 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunku:
  • fizjoterapia - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • zdrowie publiczne - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

mgr Maciej Fudziński, p. 18, tel. (52) 585-34-52

 • koordynowanie pomocy materialnej dla studentów
 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunku:
  • pielęgniarstwo - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • dietetyka - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

mgr Anna Mattya, p. 18, tel. (52) 585-34-41

 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego studiów doktoranckich
 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:
  • pielęgniarstwo - studia I stopnia, niestacjonarne
  • położnictwo - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • położnictwo - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

mgr Justyna Szcześniak, p. 18, tel. (52) 585-34-52

 • koordynowanie pomocy materialnej dla studentów
 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:
  • zdrowie publiczne - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • elektroradiologia - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • audiofonologia - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Agnieszka Walinska, p. 17, tel. (52) 585-36-65

 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:
  • fizjoterapia - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • ratownictwo medyczne - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Małgorzata Warda, p. 18, tel. (52) 585-34-53

 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunku:
  • pielęgniarstwo - studia I stopnia, stacjonarne
  • dietetyka - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne


Zakres obsługi studentów:

 • obsługa systemu USOS
 • przygotowywanie i wydawanie legitymacji studenckich, książeczek zdrowia, dyplomów
 • przedłużanie ważności legitymacji studenckich i książeczek zdrowia
 • przyjmowanie indeksów i kart egzaminacyjnych celem zaliczenia semestru lub roku
 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń: WKU, bank (kredyt studencki), praktyki, tematy prac dyplomowych, zmiany w grupach studenckich, zakończenie studiów
 • wydawanie i odbiór kart obiegowych
 • wydawanie dokumentów w przypadku skreślenia lub rezygnacji studenta ze studiów
 • przygotowywanie i wydawanie kart egzaminacyjnych
 • przygotowywanie i wydawanie toku przebiegu studiów
 • przyjmowanie wymaganych dokumentów związanych z przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego
 • przyjmowanie zgłoszenia ubezpieczenia NNW/OC oraz zdrowotnego (ZUS ZZA)
 • obsługa pomocy materialnej
 • wydawanie druków zgłoszeń wypadku NW
 • sprawozdawczość