Dziekanat dla studentów

SPRAWY OGÓLNEROK AKADEMICKI 2017/2018

 
ROK AKADEMICKI 2016/2017INFORMACJE BIEŻĄCE


 
Otwarty egzamin licencjacki Pana Jakuba Piotrowskiego

Pielęgniarstwo i Położnictwo I rok s1
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Promocja zdrowia dla kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo I rok s1 odbędzie się 4.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 53 w budynku przy ul. Łukasiewicza 1.

Pielęgniarstwo, II rok, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Egzamin poprawkowy z dydaktyki medycznej odbędzie się 08.09.2017 r. o godz. 9.00 w budynku dydaktycznym przy ul. Świętojańskiej 20, pok. 23a.

Fizjoterapia, rok, I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne - dzienne i zaoczne
Poprawka egzaminu z przedmiotu “Fizjoterapia ogólna” odbędzie się 04.09.2017 r. w sali 11 w budynku Kliniki Rehabilitacji o godzinie 8:00.
Egzamin praktyczny na kierunku ratownictwo medyczne
docDo kogo zgłosić się w pierwszym dniu praktyk26.5 KB
Egzamin zawodowy - kierunek Ratownictwo medyczne
Uprzejmie informujemy, że terminy egzaninów zawodowych w roku akademickim 2016/2017, kierunek ratownictwo medyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne ustalone zostały na następujące dni:
- 05.07.2017 r. – egzamin teoretyczny godz.  9.00 - 15.00
- 06.07.2017 r. – egzamin praktyczny godz. 9.00 - 15.00
Egzamin teoretyczny przeprowadzony zostanie w s. 4 - budynek Biblioteki, natoniast egzamin praktyczny odbędzie sie w sali fantomowej Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof.
Skład komisji egzaminacyjnej:
 - dr A. Witkowski - przewodniczący
 - dr D. Rutkowska
 - dr J. Tlappa
 - dr A. Ferenc

Egzamin dyplomowy (część teoretyczna) dla kierunku: pielęgniarstwo I stopnia
Odbędzie się 29 czerwca 2017 r. ul. M. Curie Skłodowskiej 9, sala 4, godz. 9.00
Egzamin poprawkowy 3 lipca 2017 r.
UWAGA! Po egzaminie teoretycznym odbędzie się losowanie oddziałów na egzamin praktyczny – godz.12.00.
Egzamin zawodowy - kierunek Pielęgniarstwo
Uprzejmie informujemy, że zostały powołane Komisje Egzaminacyjne w celu przeprowadzenia praktycznego egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku: PIELĘGNIARSTWO, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.
Egzamin odbędzie się w pomieszczeniach dydaktycznych w budynku przy ul. Łukasiewicza 1 w następujacych terminach:
- 05.07.2017 r. – godz. 9.00 – 15.00
- 06.07.2017 r. – godz. 9.00 – 15.00
- 07.07.2017 r. – godz. 9.00 – 15.00
Warunkiem dopuszczenia studentów do egzaminu jest zaliczenie udokumentowanie wszystkich zaliczeń z toku studiów w systemie USOS.
W załączeniu szczegółowy harmonogram egzaminu ( numer indeksu studenta oraz termin egzaminu).

Szkolenie biblioteczne - studenci I roku
Biblioteka Medyczna informuje, że w dniach 11-20 stycznia 2017 r. został ponownie aktywowany kurs szkolenia bibliotecznego. Studenci, którzy nie rozwiązali testu i nie mają zaliczenia w systemie USOS, proszeni są o natychmiastowe dopełnienie tego obowiązku! Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie  https://moodle.umk.pl/BM/
Wszelkie pytania można kierować: amarkowska@cm.umk.pl lub tel. 52 585-35-14.


W co studentka/student kierunku Położnictwo powinien się zaopatrzyć przed ćwiczeniami (w pracowni) i zajęciami praktycznymi (w szpitalu) z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu?
1. Garsonka medyczna z krótkim rękawem   (Gdzie można kupić >>)
2. Białe zmienne obuwie medyczne (łatwe do umycia)
3. Identyfikator


Oferta stypendialna DAAD
Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2017/2018
Szczegółowe informacje >>261.06 KB

Wykłady ogólnouniwersyteckie / kursowe w roku akad. 2016/2017
Studenci kierunków:
- elektroradiologia II r., studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy
- ratownictwo II r., studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy oraz stacjonarne, semestr letni
- dietetyka II r., studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy oraz stacjonarne semestr letni
- fizjoterapia II r. studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy oraz stacjonarne semestr letni
 
Pielęgniarstwo, 3 rok, studia stacjonarne, I stopień, grupa 4
Zajęcia z przedmiotu "opieka paliatywna" odbywać się będą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (budynek na wprost Katedry Medycyny Sądowej), segment A, II piętro.
Każdy student na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową:
  1. musi posiadać pełne umundurowanie
  2. aktualną książeczką zdrowia
  3. indywidualną kartę studenta z odbytych zajęć z przedmiotu "Opieka paliatywna"

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - STUDENCI I ROKU, STUDIA I i II STOPNIA

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro


Bezpłatny dostęp online do czasopisma "Służba zdrowia"
Redakcja czasopisma "Służba zdrowia" informuje, że można bezpłatnie korzystać z archiwalnych i bieżących jego wydań, jak również z codziennego serwisu aktualnych informacji z kraju i na świecie, poświęconych medycynie i zdrowiu dla profesjonalistów.
W portalu http://www.sluzbazdrowia.com.pl dostępna jest bogata baza artykułów klinicznych, doniesień naukowych, publikacji dotyczących najnowszych standardów leczenia, wyników badań a także dostępności terapii, profilaktyki i promocji zdrowia, nowości z rynku leków, sprzętu medycznego itp., a nawet pytania z zakresu LEP wraz z odpowiedziami i komentarzem.


Badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
docInformacja dla studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka 27.50 KB

Legitymacje
Legitymacje przedłużane będą po uprzednim złożeniu w Dziekanacie uzupełnionego indeksu oraz po okazaniu dowodu opłaty za kolejny semestr (studia niestacjonarne) i dokumentu potwierdzającego opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW. Starostowie grup proszeni są o grupowe dostarczenie do Dziekanatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności.
 WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2017 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2016 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2015 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2013-2014 >>
ROK AKADEMICKI 2011/2012


ROK AKADEMICKI 2012/2013


ROK AKADEMICKI 2013/2014


ROK AKADEMICKI 2014/2015


ROK AKADEMICKI 2015/2016