Heart and Spirit in Palliative Care

W dniach 1-2 grudnia 2017 roku Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK organizuje konferencję z udziałem gości zagranicznych

Winter Summit in Palliative Medicine: “Heart and Spirit in Palliative Care”.

Konferencja ta odbywać się będzie pod auspicjami European Association of Palliative Care.
Nasze zaproszenie do udziału w Konferencji zgodzili się przyjąć prof. Philip Larkin – Prezydent European Association of Palliative Care (Irlandia), prof. Christina Puchalski – Dyrektor The George Washington University Institute for Spirituality and Health (USA) oraz prof. Sarah Goodlin – Kierownik Departamentu Geriatrii, Portland Veterans Affairs Medical Center (USA).

Będzie to pierwsza w Polsce konferencja dotycząca opieki duchowej w medycynie i opiece paliatywnej u chorych z niewydolnością serca.

Konferencja realizowana będzie z udziałem tłumaczenia symultanicznego.

Szczegółowe informacje >>

Serdecznie zapraszamy!