Aktualności Wydziału Nauk o Zdrowiu

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek informuje o trwającym naborze kandydatów na bezpłatne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”.
 
 
Godziny rektorskie

Godziny rektorskie

W związku z organizacją w dniu 4 kwietnia 2017 r. Drzwi Otwartych w Collegium Medicum, JM Rektor UMK ogłasza w tym dniu godziny rektorskie.
 
 
Konkurs - kierunek senior!

Konkurs - kierunek senior!

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek informuje o konkursie adresowanym do studentów ostatniego roku kierunku pielęgniarstwo polegającym na przygotowaniu prezentacji na temat potrzeb pielęgnacyjnych osób starszych. Dla autorów czterech najlepszych prac zostanie ufundowana nagroda - wyjazd do Paryża.
 
 
Europejski rynek pracy dla pielęgniarek

Europejski rynek pracy dla pielęgniarek

15 marca 2017 r. w godz. 12-14 Biuro Karier CM zaprasza wszystkich studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo na spotkanie „Język angielski kluczem do europejskiego rynku pracy dla pielęgniarek”, które odbędzie się w budynku CM przy ul. Łukasiewicza 1, Aula 14A.
 
 
Przedłużamy legitymacje studenckie

Przedłużamy legitymacje studenckie

Ważność legitymacji studenckich przedłużana będzie od 27.03.2017 r. dla studentów studiów stacjonarnych i od 20.03.2017 r. dla studentów studiów niestacjonarnych. Starostowie grup proszeni są o grupowe dostarczenie do Dziekanatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności.
 
 
Spotkanie z Władzami Wydziału

Spotkanie z Władzami Wydziału

7 lutego 2017 r. o godz. 11.00 serdecznie zapraszamy wszystkich studentów I roku kierunku ratownictwo medyczne, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na spotkanie z Władzami Wydziału, kierownikiem Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof oraz przestawicielem Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej.
 
 
Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy

Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy

Zapraszamy studentów III roku studiów I stopnia kierunku położnictwo do udziału w konkursie "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy".
Zgłoszenia do 24 lutego 2017 r.
Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest promocja zawodu położnej w Polsce oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszego studenta w kraju.
 
 
Stypendia Rektora

Stypendia Rektora

Naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu znaleźli się w gronie stypendystów, którym Rektor UMK przyznał stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe. Stypendia otrzymali dr hab. Maria Kłopocka oraz dr hab. Sławomir Jeka, prof. UMK.
 
 
Terapia żywieniowa w onkologii

Terapia żywieniowa w onkologii

24 lutego 2017 r. odbędzie się w Bydgoszczy III Sympozjum "Terapia żywieniowa w onkologii". Poruszany zakres tematów będzie obejmował szereg dziedzin onkologicznych: chirurgię, onkologię kliniczną, radioterapię, medycynę paliatywną i inne z naciskiem na praktyczne problemy praktyki klinicznej.
 
 
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii wyróżnione

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii wyróżnione

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii działające przy Katedrze i Klinice Geriatrii, którego opiekunem jest prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska otrzymało wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2016 w Polsce w konkursie StRuNa.