Aktualności Wydziału Nauk o Zdrowiu

Bydgoskie Autografy

Bydgoskie Autografy

23 września 2017 r. prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy. „Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy.
 
 
Nieczynny Dziekanat

Nieczynny Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że 18 września 2017 r. w godz. 9.00-12.30 oraz 19 września 2017 r. w godz. 9.00-12.00 Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu z powodu szkolenia będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
Garsonki medyczne dla studentów położnictwa

Garsonki medyczne dla studentów położnictwa

Drodzy studenci kierunku położnictwo!
Uprzejmie informujemy, że już w październiku podczas zajęć w szpitalu potrzebne Wam będą garsonki medyczne. Garsonki z wyhaftowaną nazwą Uczelni, na początku października dostępne będą w sprzedaży w Dziale Promocji i Informacji CM. Garsonki są 3-elementowe tj. góra garsonki z krótkim rękawem i granatową wstawką, spódnica i spodnie. Koszt całego kompletu to 91 zł. Zamówienia na garsonki przyjmuje Dział Promocji i Informacji...
 
 
Prezentacja symulatora rzeczywistości wirtualnej

Prezentacja symulatora rzeczywistości wirtualnej

26 września 2017 r. o godz. 11.00 Dyrektor Centrum Symulacji Medycznych zaprasza nauczycieli akademickich prowadzących i planujących prowadzenie zajęć w warunkach symulowanych na prezentację symulatora rzeczywistości wirtualnej Simbionix.
 
 
Wydłużenie terminu naboru na szkolenie dla nauczycieli i kurs dla instruktorów

Wydłużenie terminu naboru na szkolenie dla nauczycieli i kurs dla instruktorów

Do 8 września 2017 r. został wydłużony termin naboru na Szkolenie dla nauczycieli planujących prowadzenie zajęć w wykorzystaniem metod symulacji medycznej (kurs podstawowy) oraz na Kurs dla instruktorów symulacji (kurs podstawowy).
 
 
Rekrutacja na specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia dla pielęgniarek i położnych w 2017 roku.

Rekrutacja na specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia dla pielęgniarek i położnych w 2017 roku.

W związku z przystąpieniem przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek do przetargu na wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim ZZP-96/17 uprzejmie informujemy o trwającym naborze kandydatów na dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia szkolenia specjalizacyjne...
 
 
Centrum Symulacji Medycznych zaprasza na szkolenia kadry dydaktycznej

Centrum Symulacji Medycznych zaprasza na szkolenia kadry dydaktycznej

Zapraszamy nauczycieli planujących zajęcia w CSM na szkolenia z zakresu wykorzystania symulatorów średniej i wysokiej wierności w dydaktyce medycznej. Tematy najbliższych szkoleń: Kwasica ketonowa, Pacjent po wypadku komunikacyjnym, NZK u dziecka o różnej etiologii.
 
 
Najlepszy student / absolwent  w roku akademickim 2016/2017

Najlepszy student / absolwent w roku akademickim 2016/2017

Zgodnie z § 20 Zarządzenia nr 55 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, wnioski (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu w roku akademickim 2016/2017 oraz do wyróżnienia za osiągniecie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej, można składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w terminie do dnia...
 
 
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie informujemy, że studenci oraz doktoranci WNoZ mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronach internetowych UMK: dla...