REKRUTACJA WNOZ DR

Aktualności

Nieczynny Dziekanat

Nieczynny Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 września 2016 roku, w godz. 9.00 - 12.00 oraz w dniach: 26-27 września 2016 r., w związku ze szkoleniem pracowników, Dziekanat WNoZ będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
Onkogranty

Onkogranty

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem.

Termin składania wniosków upływa...
Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora UMK z dnia 7.04.2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w UMK (z pózn. zm.) do dnia 15 października 2016 r. wszyscy studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych mogą...
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie...
Nieobowiązkowe praktyki wakacyjne na zdrowiu publicznym

Nieobowiązkowe praktyki wakacyjne na zdrowiu publicznym

Praktyki i staże studenckie stanowią cenny i bardzo potrzebny element procesu kształcenia. Od absolwentów kierunku zdrowie publiczne oczekuje się interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu poprawę stanu...
Projekt

Projekt "Study Buddy"

Poszukiwani są studenci, którzy chcieliby pomóc studentom zagranicznym przyjeżdzającym do Collegium Medicum w Bydgoszczy w ramach programu Erasmus+

Szczegółowe informacje >> 177.98 KB
Pomoc materialna dla studentów  - dyżur Komisji Stypendialnej

Pomoc materialna dla studentów - dyżur Komisji Stypendialnej

Informacje dotyczące stypendiów i terminy dyżurów Wydziałowej Komisji Stypendialnej WNoZ...
 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 15
Budynek F
pokoje 13-18

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

tel. 52 585-34-53
tel. 52 585-34-52
tel. 52 585-34-50
fax 52 585-34-51