REKRUTACJA WNOZ DR

Aktualności

Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora UMK z dnia 7. 04. 2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w UMK (z późn. zm) do dnia 15 października 2016 r. wszyscy studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych...
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie...
Nieobowiązkowe praktyki wakacyjne na zdrowiu publicznym

Nieobowiązkowe praktyki wakacyjne na zdrowiu publicznym

Praktyki i staże studenckie stanowią cenny i bardzo potrzebny element procesu kształcenia. Od absolwentów kierunku zdrowie publiczne oczekuje się interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu poprawę stanu...
Najlepszy student / absolwent  w roku akademickim 2015/2016

Najlepszy student / absolwent w roku akademickim 2015/2016

Zgodnie z § 20 Zarządzenia nr 55 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, wnioski (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) do tytułu...
Pracownicy oraz studenci Wydziału nagrodzeni przez Marszałka

Pracownicy oraz studenci Wydziału nagrodzeni przez Marszałka

W środę, 22 czerwca 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzeni zostali laureaci szesnastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Prodziekani WNoZ na kadencję 2016-2020 wybrani!

Prodziekani WNoZ na kadencję 2016-2020 wybrani!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17. 05 2016 r. odbyły się wybory Prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020. Wybrani zostali: Prodziekan ds. Ekonomicznych i Nauki - Pani prof. dr hab. Alina Borkowska, kierownik K....
Dziekan WNoZ na kadencję 2016-2020 wybrany!

Dziekan WNoZ na kadencję 2016-2020 wybrany!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020 została Pani prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii.
Projekt

Projekt "Study Buddy"

Poszukiwani są studenci, którzy chcieliby pomóc studentom zagranicznym przyjeżdzającym do Collegium Medicum w Bydgoszczy w ramach programu Erasmus+

Szczegółowe informacje >> 177.98 KB
Pomoc materialna dla studentów  - dyżur Komisji Stypendialnej

Pomoc materialna dla studentów - dyżur Komisji Stypendialnej

Informacje dotyczące stypendiów i terminy dyżurów Wydziałowej Komisji Stypendialnej WNoZ...
 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 15
Budynek F
pokoje 13-18

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

tel. 52 585-34-53
tel. 52 585-34-52
tel. 52 585-34-50
fax 52 585-34-51