rekrutacja dr

Aktualności

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016

W związku ze zmianą regulacji prawnych dotyczących procedury przyznawania stypeddiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studenci oraz doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu mogą składać wnioski o...
Praktyki studenckie w administracji rządowej- realizacja programu w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

Praktyki studenckie w administracji rządowej- realizacja programu w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

Izba Skarbowa w Bydgoszczy wraz z podległymi urzędami skarbowymi uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich Zapraszamy studentów do zapoznania się z ofertą. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Izby...
Praktyki studenckie w RCKiK Bydgoszcz

Praktyki studenckie w RCKiK Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.
Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie RCKiK
oraz na pod tym adresem >>
Studia dla wybitnych

Studia dla wybitnych

Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Przyjęta przez Parlament RP wiosną 2015 r. ustawa zostala opoublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 860/2015.
Najlepszy student / absolwent  w roku akademickim 2014/2015

Najlepszy student / absolwent w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z § 20 Zarządzenia nr 55 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, wnioski (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) do tytułu...
Konkurs na najlepszą prace dyplomową związaną z miastem Ełk

Konkurs na najlepszą prace dyplomową związaną z miastem Ełk

Już po raz kolejny ogłoszony został "Konkurs na na najlepszą prace dyplomową związaną z miastem Ełk". Konkurs kierowany jest do studentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, a także uczestników studiów doktoranckich. Celem...
Nowe regulacje dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Nowe regulacje dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

1 lipca 2015 r. weszły o w życie nowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prosimy o zapoznanie się z nowymi regulacjami.
Nowy kierunek studiów - Organizacja opieki nad osobą starszą

Nowy kierunek studiów - Organizacja opieki nad osobą starszą

Od roku akademickiego 2015/2016 uruchomione zostają stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie I stopnia na kierunku Organizacja opieki nad osobą starszą prowadzone przez trzy wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:...
Praktyki w administracji publicznej

Praktyki w administracji publicznej

Ponad 16 tys. miejsc praktyk w 1500 urzędach i jednostkach administracji publicznej do końca roku - to oferta nowego rządowego programu, który umożliwi młodym zdobywanie doświadczenia zawodowego i ułatwi im start na rynku pracy....
 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 15
Budynek F
pokoje 13-18

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

tel. (52) 585-34-53
tel. (52) 585-34-52
tel. (52) 585-34-50
fax (52) 585-34-51