Karta SYNABA

Dotyczy Karty „SYNABA”

Doktorant po otrzymaniu  z Dziekanatu tymczasowego zaświadczenia o uzyskaniu stopnia dr n. med. wypełnia kartę „SYNABA” poprzez stronę internetową nauka-polska.pl, wybierając aktualizacja profilu > Formularze aktualizacji - prace badawcze SYNABA 

W poz. „Jednostka, w której wykonano pracę” należy wpisać: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13,
85-067 Bydgoszcz  REGON: 000001324-00037

Wersja elektroniczna karty SYNABA powinna zostać przesłana bezpośrednio do OPI.